Cách làm giảm lag Play Together

 Mấy ngày nay, có thể các bạn thường gặp tình trạng lag hay không thể truy cập được Play Together. Nph game đã đưa ra một số giải pháp có thể giúp bạn chơi Play Together mượt hơn, xem và thử thực hiện nhé.

Cách làm giảm lag Play Together
Ảnh: Play Together

Hướng dẫn cập nhật cho Android, iOS

* Nội dung cập nhật chính

- Sửa lỗi hiện tượng có khi không thể vào [Khu cắm trại]

- Sửa lỗi hiện tượng có khi di chuyển qua màn hình khác chỉ tải đến một số % nhất định và không thể vào được gane

- Sửa lỗi phương tiện bay

Cách làm mới ứng dụng Google Play

Cài đặt thiết bị → Ứng dụng → Google Play Store → Xóa dữ liệu và bộ nhớ cache của Google Play Store → Khởi động lại Google Play Store

※ Xin lưu ý rằng có thể có sự khác biệt trong thứ tự tùy thuộc vào thiết bị Android bạn đang sử dụng.

Cách làm mới ứng dụng App Store

1) Mở App Store → Nhấp vào tài khoản ở trên cùng bên phải → Làm mới bằng cách kéo màn hình Iphone, Ipad từ trên xuống dưới → Tiếp tục cập nhật

Reset cài đặt mạng trên Iphone, Ipad

2) Cài đặt thiết bị → Cài đặt chung → Reset → Reset cài đặt mạng và khởi động lại App Store

*Lưu ý:

- Có thể có một số vấn đề sẽ không thể được giải quyết hết.

- Người chơi vẫn có thể tiếp tục chơi bình thường, các thay đổi sẽ được áp dụng khi tiến hành cập nhật thông qua Chợ ứng dụng.

- Người chơi nếu không gặp vấn đề, có thể tiếp tục chơi mà không cần cập nhật trò chơi.

- Nếu quá trình cập nhật ứng dụng <Play Together> không thể thực hiện trên App Store hay Google Play, vui lòng làm mới chợ ứng dụng đang sử dụng rồi tải lại.