Cách lấy giấy xác nhận số CMND, số CCCD trên dancuquocgia

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách để yêu cầu Xác nhận số CMND, số CCCD trên website dichvucong.dancuquocgia giúp bạn có thể đăng ký nhận được giấy xác nhận số CMND, số CCCD gửi về tận nhà.

Cách yêu cầu Xác nhận số CMND, số CCCD

Trước tiên để yêu Xác nhận số CMND, số CCCD, các bạn phải đăng ký tài khoản trên trang dịch vụ công. Chỉ cần đăng ký 1 lần là các bạn có thể sử dụng trên tất cả website dichvucong.

Đăng ký tại:  https://dangky.dichvucong.gov.vn/registerDVC

Sau khi đã đăng ký thành công, các bạn truy cập https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/. Sau đó các bạn truy cập : https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-CCCD.html.

Tại mục Thủ tục hành chính (*), chọn  xác nhận số CMND, số CCCD và nhấn vào tiếp tục.

Tiếp theo, tại mục "Cấp thực hiện (*)" các bạn chọn nơi mà mình đăng ký CMND hay CCCD thường là cấp tỉnh hay cấp huyện, và nhấn tiếp tục.

Tại phần tiếp theo, website sẽ in ra thông tin "Phiếu yêu cầu Xác nhận số CMND, số CCCD" của bạn. Xem lại thông tin chính xác chưa. 

Sau đó, các bạn kéo xuống dưới và nhấn vào ô "Chuyển phát giấy...". Tại ô địa chỉ nơi nhận sẽ được nhập theo địa chỉ thường trú của bạn, nếu muốn thay đổi chỉ cần nhấp vào và thay đổi là được.

Nhấn vào ô "tôi xin cam đoan.." và nhấn tiếp tục. Lúc này, các bạn sẽ được chuyển tới trang thông tin để xem lại thông tin của mình một lần nữa. Nếu mọi thứ đều đúng các bạn nhấn vào "xác nhận gửi".

Cách lấy giấy xác nhận số CMND, số CCCD trên dancuquocgia

Cuối cùng, tại có thể tải về file PDF hay in ra kết quả hoặc sử dụng "Mã đăng ký trực tuyến" trong hồ sơ để tra cứu kết quả hồ sơ của mình tại: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-tra-cuu-dich-vu-cong.html

Chúc các bạn thành công