Cách nhập nhận xét nhanh cả năm

 Nhận xét là một phần quan trọng trong kết quả học tập cả năm của học sinh, hiện nay trên Vnedu đã có chức năng "Copy nhật xét học kỳ II" giúp giáo viên có thể nhận xét nhanh cho học sinh chỉ bằng 1 click chuột, nếu phần nhận xét của học sinh không thay đổi nhiều trong năm học.

Hướng dẫn nhập nhận xét nhanh cả năm trên Vnedu

Đầu tiên, thầy cô đăng nhập vào vnedu chọn mục sổ điểm. Tại đây sẽ hiện thị các lớp mà mình đang dạy, nếu thầy cô đã nhập nhận xét học kỳ II rồi thì tại mục "học kỳ" mình chọn thành cả năm.

Lúc này phần nhận xét sẽ trống thông tin, để nhập nhận xét nhanh tại menu ở trên thầy, cô nhấn vào  "Copy nhật xét học kỳ II" và nhấn vào "lưu". Lúc này nhận xét cả năm sẽ được nhập tự động theo học kỳ II.

Cách nhập nhận xét nhanh cả năm

Nếu có học sinh cần nhận xét khác, thầy cô chỉ cần nhấn vào học sinh đó và sửa lại nhận xét là được.

Chúc thầy cô thành công.