Cách sử dụng truy cập có hướng dẫn (Guided Access) trên iPad

 Bạn cần loại bỏ những thứ gây xao nhãng và giới hạn bản thân, bạn bè hoặc thành viên gia đình trong một ứng dụng duy nhất? Đây là cách thiết lập và sử dụng Quyền truy cập có hướng dẫn trên iPad của bạn. 

Để bật tính năng này, trong cài đặt Trợ năng, hãy cuộn xuống và nhấn vào Truy cập có hướng dẫn. Sau đó, nhấn để bật. 

Cách sử dụng truy cập có hướng dẫn (Guided Access) trên iPad
Ảnh: Apple

Để sử dụng Quyền truy cập có hướng dẫn, trong một ứng dụng, hãy nhấp ba lần vào nút trên cùng hoặc nút Trang chủ (nếu iPad của bạn có), để mở Lối tắt hỗ trợ tiếp cận, sau đó nhấn vào Truy cập có hướng dẫn. 

Để thiết lập, hãy nhấn vào tùy chọn ở góc dưới cùng bên trái của màn hình. Chọn cài đặt bạn thích. Đối với ví dụ này, sẽ đặt giới hạn thời gian. 

Nhấn để bật giới hạn thời gian. Đặt bộ hẹn giờ, sau đó chạm vào bên ngoài menu để loại bỏ bộ hẹn giờ. 

Bây giờ, hãy nhấn vào Bắt đầu ở góc trên cùng bên phải của màn hình. Sau đó, nhập mật mã của bạn để Bắt đầu truy cập có hướng dẫn. 

Hoặc, tạo mật mã nếu bạn chưa có. Để thoát khỏi Truy cập có hướng dẫn, nếu bạn đặt hẹn giờ, phiên của bạn sẽ tự động kết thúc khi hết giờ. Hoặc, để thoát Quyền truy cập có hướng dẫn bất kỳ lúc nào, hãy nhấp ba lần vào nút trên cùng hoặc nút Trang chủ, nhập mật mã Truy cập có hướng dẫn, sau đó nhấn Kết thúc ở góc trên cùng bên trái của màn hình. V