Cách tạo chế độ rung tùy chỉnh trên iPhone

 Bạn có biết rằng, bạn có thể tạo rung tùy chỉnh trên iPhone của mình cho các số liên lạc khác nhau để bạn biết chính xác ai đang gọi hoặc nhắn tin không? Đây là cách thực hiện. 

Trong Danh bạ, hãy tìm người bạn muốn đặt chế độ rung tùy chỉnh. Nhấn vào chỉnh sửa ở góc trên bên phải và cuộn xuống. 

Bạn có thể chạm vào Âm báo văn bản để thay đổi độ rung cho tin nhắn văn bản hoặc chạm vào Nhạc chuông cho các cuộc gọi điện thoại.

Hình ảnh tạo chế độ rung tùy chỉnh

Chạm vào Rung trên màn hình tùy chọn Nhạc chuông và sau đó bạn có thể chọn một kiểu rung tiêu chuẩn từ danh sách. 

Hoặc chạm vào tạo kiểu rung mới để tự mình chọn ra một mẫu tùy chỉnh. Hãy tạo ra một cái gì đó mới. Chỉ cần chạm vào màn hình để tạo kiểu rung bạn muốn. 

Hình ảnh tạo chế độ rung mới

Nhấn vào Dừng ở góc dưới bên phải khi bạn hoàn tất. Bạn có thể nhấn phát ở góc dưới cùng bên trái để cảm nhận mẫu rung vừa tạo. Hoặc chạm vào Ghi ở góc dưới cùng bên phải nếu bạn muốn thực hiện lại. 

Nhấn vào Lưu ở góc trên bên phải để lưu kiểu rung mới của bạn. Và sau đó đặt tên cho nó. Nhấn vào Lưu lại khi bạn hoàn tất. Chế độ rung mới của bạn sẽ được liệt kê cùng với các tùy chọn rung tùy chỉnh khác của bạn và bạn có thể sử dụng nó cho bất kỳ nhạc chuông văn bản hoặc nhạc chuông nào. Nhấn vào mũi tên quay lại ở góc trên bên trái để quay lại màn hình chỉnh sửa liên hệ của bạn. 

Nhấn vào Xong ở góc trên bên phải khi bạn đã sẵn sàng và nhấn vào Xong một lần nữa để thoát khỏi màn hình Chỉnh sửa. 

Giờ đây, bạn có thể tạo rung tùy chỉnh cho nhiều số liên lạc khác nhau tùy thích, vì vậy bạn sẽ luôn biết ai đang gọi, ngay cả khi bạn không nhìn thấy màn hình của mình.