Cách xác định AirTag không xác định đang di chuyển cùng bạn trên iPhone

 Nếu bạn nhận được thông báo trên màn hình khóa iPhone của mình rằng một thẻ AirTag không xác định đang di chuyển cùng bạn, đây là những gì cần làm. 

Bạn sẽ nhận được thông báo miễn là bạn đã bật dịch vụ vị trí và Bluetooth trong Cài đặt và bật thông báo theo dõi trong Thông báo. 

Nếu bạn nhận được thông báo cho biết "Đã tìm thấy thẻ AirTag đang di chuyển cùng bạn" (AirTag Found Moving With You), hãy nhấn vào cảnh báo, sau đó nhấn Tiếp tục. 

Tìm của tôi hiển thị bản đồ với các chấm màu đỏ và đường gạch ngang nơi phát hiện thẻ AirTag gần thiết bị của bạn và trình tự gần đúng nơi thẻ được phát hiện. 

Các chấm màu đỏ không cho biết chủ nhân của AirTag có đang xem vị trí của nó hay không. Nhấn Phát âm thanh, sau đó nghe âm thanh. [TÌM THẺ CỦA TÔI] 

Bạn có thể phát lại nếu cần thêm thời gian để tìm AirTag. Sau khi bạn xác định vị trí của AirTag, hãy vuốt lên trên thẻ mục trên iPhone của bạn để xem thêm các tùy chọn. 

Nếu bạn biết AirTag này thuộc về ai, bạn có thể nhấn vào Tạm dừng Cảnh báo An (Pause Safety Alerts) toàn để ngừng nhận cảnh báo. 

Cách xác định AirTag không xác định đang di chuyển cùng bạn trên iPhone
Ảnh: Apple

Nếu bạn không biêt AirTag này, bạn có thể nhấn Tìm hiểu về AirTag này (Learn About This AirTag), sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình. Để tắt AirTag này để nó không thể theo dõi bạn nữa, hãy nhấn vào Hướng dẫn để Tắt AirTag (Instructions to Disable AirTag) và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Và đó là cách bạn xác định vị trí một thẻ AirTag đang di chuyển cùng bạn.