Hướng dẫn nhập chiều cao, cân nặng của học sinh tiểu học

 Bài viết này sẽ hướng dẫn cách để nhập chiều cao, cân nặng của học sinh trên VNEDU giáo viên. Giúp những thông tin này sẽ xuất hiện khi in học bạ học sinh.

Cách để nhập chiều cao, cân nặng của học sinh

Sau khi đăng nhập vào Vnedu, thầy cô nhấn vào Start > quản lý nhà trường > Sổ theo dõi sức khỏe, y tế.

Tiếp là là chọn lớp của mình, và học kỳ. Thầy cô nên nhập theo sổ sức khỏe nhà trường.

Tại menu "Nhập xuất" nằm trên góc phải của website, chọn "xuất toàn bộ". Sau đó, 1 file execl sẽ được tải về máy tính. Thầy cô dựa vào hướng dẫn thông tin sức khỏe trong file excel để nhập cho học sinh.

Sau khi đã nhập thông tin chính xác trên file excel, thầy cô lưu file lại. Và trở lại website Vnedu, tại mục "Nhập xuất" chọn "Nhập dữ liệu" và tải lên lại file excel mình vừa làm xong.

Đối với học kỳ II, thầy cô cũng làm giống như học kỳ I. Nhưng lưu ý phần chiều cao, nếu chiều cao học kỳ II của học sinh thấp hơn học kỳ I thì thầy cô nên điều chỉnh lại. Phần cân nặng có thể khác nhau là bình thường.