“IPhone có thể tìm thấy sau khi tắt nguồn” có nghĩa là gì?

 Nếu bạn đang tắt iPhone của mình và bạn thấy thông báo “iPhone Findable After Power Off”, bạn có thể thắc mắc điều đó có nghĩa là gì. Dưới đây là giải thích về nó và cách tắt tính năng này nếu bạn muốn.

Nó hoạt động như thế nào?

Bắt đầu với iOS 15, một số mẫu iPhone gần đây (chẳng hạn như iPhone 13) có thể được định vị từ xa trong khi tắt nguồn nhờ mạng Find my và ứng dụng Tìm của tôi. Điều này có thể thực hiện được vì ngay cả khi tắt nguồn, iPhone vẫn cung cấp một lượng nhỏ năng lượng dự trữ cho chip Bluetooth, UWB và NFC. Tính năng này có thể giúp bạn tìm iPhone bị mất dễ dàng hơn, ngay cả khi pin đã hết.

Trên các thiết bị được hỗ trợ, nếu bạn tắt iPhone, bạn sẽ thấy thông báo “Có thể tìm thấy iPhone sau khi tắt nguồn” trên màn hình “Trượt để tắt nguồn”.

Nếu bạn nhấn vào liên kết “Có thể tìm thấy iPhone sau khi tắt nguồn”, bạn sẽ thấy menu bật lên nơi bạn có thể tạm thời tắt tính năng này bằng cách nhấn vào “Tạm thời tắt tính năng tìm kiếm”.

Sau đó, tính năng “Có thể tìm thấy sau khi tắt nguồn” sẽ bị vô hiệu hóa cho đến lần tiếp theo bạn bật nguồn iPhone của mình. 

Cách tắt tính năng "Có thể tìm thấy sau khi tắt nguồn" trên iPhone

Nếu bạn muốn iPhone của mình luôn không hiển thị khi tắt nguồn, bạn có thể tắt tính năng này trong Cài đặt. Đầu tiên, khởi chạy ứng dụng Cài đặt.

+ Trong Cài đặt, hãy nhấn vào tên Apple ID của bạn ở trên cùng.

+ Trong cài đặt ID Apple, hãy chọn “Tìm của tôi”.

+ Trong “Tìm của tôi”, hãy nhấn vào “Tìm iPhone của tôi”.

+ Trong tùy chọn Tìm iPhone của tôi, hãy nhấn vào nút gạt bên cạnh “Tìm mạng của tôi”.

+ Trong thông báo cảnh báo bật lên xuất hiện, hãy chọn “Tắt”.

“IPhone có thể tìm thấy sau khi tắt nguồn” có nghĩa là gì?

Cảnh báo: Nếu bạn tắt Tìm mạng của tôi tại đây, bạn sẽ không thể định vị từ xa iPhone của mình nếu nó ngoại tuyến (không phải trên Wi-Fi hoặc Internet di động), sắp hết pin hoặc tắt nguồn.

Sau đó, “Tìm mạng của tôi” sẽ bị tắt và bạn sẽ không thể sử dụng “Tìm của tôi” để định vị iPhone của mình khi nó bị tắt nguồn.