Play Together: Cách khôi phục tài khoản và yêu cầu phản đối lệnh cấm vĩnh viễn

Play Together sẽ xóa các tài khoản do vi phạm các quy tắc trong trò chơi như : Sử dụng bot, Sử dụng các chương trình bất hợp pháp. Và bất kỳ trường hợp xác nhận nào về việc mua lại tiền tệ hoặc vật phẩm trong trò chơi, có thể là do sử dụng các chương trình bất hợp pháp.

Bất kỳ tài khoản nào bị phát hiện sử dụng phần mềm hack hoặc bất kỳ loại chương trình bất hợp pháp nào có thể sửa đổi dữ liệu hoặc ứng dụng trò chơi sẽ bị cấm ngay lập tức & vĩnh viễn và không thể khôi phục.

Play Together: Cách khôi phục tài khoản và yêu cầu phản đối lệnh cấm vĩnh viễn
Ảnh: Play Together

Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng phần mềm hack hay các hành vi vi phạm các quy tắc trong trò chơi, bạn có thế liên hệ với Play Together để mới khóa hay khôi phục tài khoản Play Together của bạn.

Cách yêu cầu phản đối lệnh cấm vĩnh viễn

Khi tài khoản Play Together của bạn bi cấm vĩnh viễn, các bạn có thể điền form yêu câu phản đối tại : https://forms.gle/pbMk4F16Ch6GQfKK9

Nhập email của bạn và chọn ngôn ngữ, sau đó nhấn vào tiếp theo.

Tại form tiếp theo, mục "1. Lý do tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn là gì?" các bạn lựa chọn nguyên nhân mà bạn bị xóa.

Tại ô tiếp theo các bạn nhập tên nhân vật hay ID nhân vật của mình và nhấn nút gửi là được.

Cách đăng ký khôi phục tài khoản

Nếu muốn phục hồi lại tài khoản, các bạn có thể truy cập : https://forms.gle/ges8QKMmi8TnDeAp8

Nhập email và chọn tiếng Việt, tại trang tiếp theo các bạn nhập "Tên nhân vật hoặc ID của tài khoản mà bạn muốn khôi phục" tại ô thứ 1 và "Tên nhân vật hoặc ID của tài khoản mới tạo" tại ô thứ 2.

Sau đó nhấn vào ô "Vâng. Tôi đồng ý rằng tài khoản trò chơi đã nhập ở mục 2 sẽ bị xóa khi khôi phục tài khoản." và nhấn gửi là được.

Chúc các bạn thành công