Sự kiện sáng tác vật phẩm dạng tự do Play Together

 Play Together luôn được lòng người chơi do thường xuyên tổ chức các sự kiện liên quan tới game. Lần này là sự kiện sáng tác các vật phẩm liên quan tới Play Together bằng tất cả các vật phẩm bạn có như giấy, chỉ, nhựa, đường, hoặc thậm chí là một chiếc bút 3D.

Sự kiện sáng tác tác phẩm dạng tự do Play Together
Ảnh: Play Together

Thời gian sự kiện

+ Ngày 4 tháng 5 năm 2022 ~ ngày 13 tháng 5 năm 2022 10:00 (UTC + 9)

Cách tham gia sự kiện

1. Sử dụng bất kỳ tài liệu nào bạn chọn để tạo một tác phẩm dạng tự do liên quan đến Play Together.

2. Chụp ảnh tác phẩm nghệ thuật thể hiện rõ tên nhân vật Play Together của bạn được viết trên mảnh giấy bên cạnh.

3. Gửi biểu mẫu của Google.

https://forms.gle/RuskcCWuuRteUBcY6

Giải thưởng 🎁Event

+ 500 đá quý (10 người chiến thắng)

Thông báo người chiến thắng

20 tháng 5 năm 2022

⚠️Xin lưu ý

- Bạn sẽ bị loại khỏi cuộc tuyển chọn nếu bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu tham gia.

- Hình ảnh đã được gửi cho sự kiện này có thể được tải lên trong các cộng đồng chính thức của Play Together.

- Người tham gia chỉ được nhận 1 giải thưởng.

- Nếu bạn thay đổi tên trong trò chơi của mình trước khi công bố người chiến thắng, bạn có thể không nhận được giải thưởng.

- Việc tham gia có thể bị thu hồi nếu người tham gia bị đình chỉ do vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc Chính sách hoạt động.

- Ngày công bố người trúng giải có thể thay đổi do vấn đề nội bộ của công ty.