Cách chia đôi màn hình trên iPad

 Khi bạn sử dụng chế độ chia đôi màn hình trên iPad, bạn có thể kéo và thả các mục giữa các ứng dụng được hỗ trợ. 

Dưới đây là cách sử dụng chức năng chia đôi màn hình để vlấy ảnh, văn bản, liên kết và hơn thế nữa chỉ bằng một cử chỉ đơn giản. 

Các mở và sử dụng chế độ chia đôi màn hình trên Ipad

Để mở chế độ xem phân tách trong iPadOS 15, hãy nhấn vào nút đa nhiệm ở đầu màn hình khi bạn đang sử dụng một ứng dụng, sau đó nhấn vào biểu tượng chế độ xem chia tách. 

Cách kéo và thả trong chế độ chia đôi màn hình trên iPad

Tiếp theo, chọn một ứng dụng khác và nó sẽ mở ở phía bên phải màn hình. Bây giờ, chỉ cần đặt ngón tay của bạn lên một mục trong một ứng dụng, kéo nó qua ứng dụng khác và thả ra. 

Điều này hoạt động với tất cả các loại nội dung. Để chuyển sang một ứng dụng khác trong chế độ xem phân tách, hãy trượt xuống trên nút đa nhiệm ở đầu màn hình trong ứng dụng bạn muốn thay thế, sau đó nhấn vào một ứng dụng khác. 

Nếu bạn nhấn đúp vào một từ và kéo ngón tay qua một dòng văn bản, sau đó chạm và giữ để chọn các từ được đánh dấu, bạn có thể kéo chúng vào một ứng dụng khác thay vì sao chép và dán chúng bằng menu như bình thường.

Bạn cũng có thể kéo và thả một vị trí từ bản đồ, vì vậy khi bạn nhấn vào vị trí đó, vị trí đó sẽ mở trực tiếp trong Bản đồ. 

Giờ đây, bạn có thể khám phá tất cả các cách sử dụng tính năng kéo và thả để chia sẻ nội dung giữa các ứng dụng nhờ mẹo hữu ích này