Cách làm thủ tục lãnh bảo hiểm thất nghiệp onlineg2023

Bộ lao động thương binh và xã hội vừa phát hành công dân số 1399 , trong đó cho phép và hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp trên cổng dịch vụ công Quốc Gia rất dễ dàng, chỉ với một số thao tác đơn giản là bạn có thế nộp thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà không cần đến cơ quan.

Cách làm thủ tục lãnh bảo hiểm thất nghiệp online

Đầu tiên người lao động truy cập website dichvucong.gov.vn chọn đăng nhập khi đã có tài khoàn , nếu chưa có tài khoản , người lao động có thể đăng ký bằng số căn cước công dân số chứng minh nhân dân các bước và thao tác rất đơn giản , nhanh chóng 

Đăng ký tại:https://dangky.dichvucong.gov.vn/register

Sau khi đăng nhập thành công người lao động chọn mục tìm kiếm và gõ từ khóa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp sau đó chọn danh sách dịch vụ công > giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệpnộp trực tuyến .

Cách làm thủ tục lãnh bảo hiểm thất nghiệp trên dichvucong

 Nhập thông tin theo yêu cầu, đính kèm hồ sơ. Người lao động tải phiên bản scan giấy tờ chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc . Cuối cùng chọn nộp hồ sơ . 

Như vậy , phần thực hiện của người lao động đã xong tiếp theo người lao động chỉ cần theo dõi thông báo từ hệ thống thông qua tin nhắn SMS hoặc tại cổng dịch vụ công quốc gia . 

Quy trình thủ tục lãnh bảo hiểm thất nghiệp online

Sau khi người lao động đã nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ Công Quốc và sẽ chuyển toàn bộ thông tin hồ sơ người lao động đăng ký đến hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội liên quan . 

Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ kiểm tra hồ sơ sau khi nhận được thông tin hồ sơ của người lao động từ cổng dịch vụ công,cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ kiểm tra và tùy trường hợp xử lý như sau .

Bước 1 trả lại hồ sơ và thông báo ngay .

Những thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và 1 trong 2 thông tin như họ tên hoặc số chứng minh nhân dân căn cước công dân hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội , khi trả lại kết quả không hợp lệ về cổng dịch vụ công quốc và hiển thị thông báo ngay khi người lao động gửi hồ sơ . 

Bước 2 - Chuyển hồ sơ đến trung tâm dịch vụ việc làm

 nếu thông tin người lao động cung cấp trùng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin chuyển đến 

Bảo hiểm xã hội sẽ trả lại thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và thực hiện ký số, sau đó chuyển lại cho cổng dịch vụ công quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến trung tâm dịch vụ việc làm . 

Bước 3: Gửi thông báo về việc chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội

Nếu người lao động chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ đến cổng dịch vụ công quốc và để hiển thị thông báo ngay khi người lao động gửi hồ sơ . 

Bước 4 Trung tâm dịch vụ việc làm trình hồ sơ

Trong 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến, cán bộ trung tâm dịch vụ việc làm sẽ rà soát nếu hồ sơ đủ điều kiện cán bộ sẽ trình sang sửa lao động thương binh và xã hội 

Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu cán bộ sẽ cập nhật thông tin từ chối , hồ sơ kèm theo văn bản nêu  rõ lý do trên cổng dịch vụ công quốc gia . 

Bước 5: Sở LĐ - Thương Binh phản hồi kết quả

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do trung tâm dịch vụ việc làm chuyển đến Sở Lao Động Xã Hội phản hồi kết quả.

Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu cán bộ cập nhật trạng thái từ chối hồ sơ và đính kèm văn bản, trả lời lên cổng dịch vụ công Quốc Gia để thông báo cho người lao động . 

Nếu hồ sơ hợp lệ cán bộ cập nhật trạng thái duyệt hồ sơ và đính kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Sau khi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động , cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định người lao động . Được cấp và trả thẻ bảo hiểm y tế ít qua dịch vụ bưu chính công ích 

Lưu ý trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp , người lao động thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định hiện hành .

Nguồn hướng dẫn từ: Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam