Cách lấy Death Step trong Blox Fruits

Blox Fruits có nhiều phong cách chiến đấu khác nhau, tất cả đều có thể được khám phá ở một trong nhiều khu vực xung quanh Biển. Ví dụ, phong cách chiến đấu của Death Step có thể được học bằng cách nói chuyện với Phoeyu, Reformed tại một trong hai địa điểm.

Cách lấy Death Step trong Blox Fruits
Ảnh: Roblox Blox Fruits

Để tìm hiểu phong cách chiến đấu dựa trên chân, bạn sẽ cần có 4 thứ: 5.000 Mảnh vỡ, 2.500.000 Beli, Chìa khóa Thư viện (dùng để vào Lâu đài Băng) và phong cách Bước chân tối ở cấp 400 trở lên.

Khi các tiêu chí đã được đáp ứng, bạn có thể đi đến Ice Castle, nằm ở phía bắc của Dark Arena, trên Biển Thứ Hai. Từ đó, mở khóa thư viện và nói chuyện với Phoeyu, Người cải cách.

Nếu bạn tình cờ bỏ lỡ Phoeyu khi ở Biển thứ hai, thì bạn có thể tìm thấy cô ấy một lần nữa trong Lâu đài trên biển, nằm ở Biển thứ ba. Tuy nhiên, bạn cần phải mở khóa thư viện Ice Castle trước khi học Death Step.

Cách tìm Khoá Thư viện

Chìa khóa Thư viện có thể được tìm thấy trong phòng chính của Lâu đài Băng. Để có được nó, bạn sẽ cần phải đánh bại Đô đốc băng thức tỉnh. Lưu ý rằng Khóa Thư viện có tỷ lệ rơi hiếm, trung bình từ 5% đến 25%.