Cách sắp xếp lại stt học sinh

 Trong một số trường hợp số tứ tự của học sinh không trùng với csdl, việc này có thể ảnh hưởng đến việc cập nhật dữ liệu sau này. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sắp xếp lại STT học sinh trên VNEdu.

Cách sắp xếp lại STT học sinh trên VNEdu

Đầu tiên, thầy cô mở phần "Quản lý lớp học" và chọn lớp mà mình muốn thay đổi và nhấn vào "học sinh"

Tiếp theo, thầy cô mở file cơ sở dữ liệu học sinh và xem nếu thấy STT của trên Vnedu và trên file csdl chưa khớp nhau, thì thầy cô có thể nhấn vào để chỉnh sửa

Để chỉnh sửa STT của học sinh, tại vnedu thầy cô chọn học sinh cần chỉnh lại. Nhấn vào số thứ tự tại ô "STT"

Lúc này, một ô sẽ hiện lên để thầy cô có thể chỉnh lại stt học sinh cho đúng, có thể nhấn biểu tượng 🔼🔽 để chỉnh lại stt đúng cho học sinh, hoặc có thể trực tiếp gõ số thứ tự của học sinh.

Sau khi đã chỉnh lại stt, thầy cô chỉ cần nhấp vào phần bên ngoài bất kỳ là stt sẽ được lưu lại.