Cách sử dụng ẩn Email của tôi trong iCloud +

 Với Hide My Email, một phần của đăng ký iCloud + bạn có thể tạo các địa chỉ email duy nhất chuyển tiếp đến bạn và tránh chia sẻ địa chỉ thực của bạn. 

Cách sử dụng Hide My Email

Trong Safari trên iPhone hoặc iPad của bạn, chạm vào những website, app yêucầu địa chỉ email của bạn, sau đó chạm vào Hide My Email của tôi phía trên bàn phím. 

Cách sử dụng ẩn Email của tôi trong iCloud +

Nhấn vào sử dụng và địa chỉ email này sẽ chuyển tiếp đến hộp thư đến cá nhân của bạn.

Cách quản ký hide email

Trong Cài đặt, hãy nhấn vào tên của bạn và nhấn vào iCloud. Nhấn vào Ẩn Email của tôi. Nhấn vào một địa chỉ trong danh sách để tìm hiểu thêm về địa chỉ đó hoặc thêm ghi chú. 

Nếu bạn không muốn nhận email được gửi đến địa chỉ này, hãy nhấn vào Hủy kích hoạt Địa chỉ Email. ♪