Cách sử dụng kính lúp trên để phóng to chữ, hình ảnh iPhone và iPad

Khi gặp một thứ gì đó khó đọc chẳng hạn như chữ in nhỏ trên menu, bạn có thể sử dụng chức năng Kính lúp trên iPhone để phóng to nó. Đây là một cách hữu ích để bạn có thể phóng to chữ và hình ảnh trên Iphone để dễ xem hơn.

Cách mở chức năng kính lúp

+ Để thêm kính lúp, vào Trung tâm điều khiển, mở Cài đặt và nhấn vào Trung tâm điều khiển (Control Center).

+ Sau đó nhấn vào nút thêm để thêm Kính lúp (Magnifier). 

Cách mở chức năng kính lúp

Cách sử dụng chức năng kính lúp

Để sử dụng kính lúp trên một đối tượng, kéo từ trên xuống để mở trung tâm điều khiển và nhấn vào Kính lúp. 

Hướng máy ảnh của bạn vào đối tượng và nhấn vào nút khung hình cố định. Giờ đây, bạn có thể phóng đại hình ảnh bằng cách kéo thanh trượt hoặc chụm ngón tay. Và đó là cách sử dụng Kính lúp để xem kỹ hơn. 

Cách sử dụng chức năng kính lúp

Chúc các bạn thành công.