Cách tải lại các ứng dụng Apple Pro đã mua trên máy Mac

 Bạn có thể tải xuống lại và cập nhật các ứng dụng Apple Pro đã mua trước đó như Final Cut Pro và Logic Pro ngay từ Mac App Store. 

Đây là cách tải xuống lại ứng dụng đã mua trên máy Mac

Để tìm các ứng dụng bạn đã mua trong Mac App Store, hãy nhấp vào tên của bạn ở góc dưới cùng bên trái. 

Các giao dịch mua của bạn được gắn với ID Apple của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng ID này khớp với ID Apple được sử dụng để mua các ứng dụng Apple Pro của bạn. 

Nếu bạn cần đăng nhập bằng ID Apple khác, bạn có thể nhấp vào Cài đặt tài khoản ở góc trên bên phải. 

Để tải lại ứng dụng, chỉ cần tìm ứng dụng bạn muốn và nhấp vào nút tải xuống bên dưới tên.

Cách tải lại các ứng dụng Apple Pro đã mua trên máy Mac

Nếu máy tính của bạn không đáp ứng các yêu cầu hệ thống cho phiên bản mới nhất của ứng dụng, thì phiên bản tương thích gần đây nhất sẽ được tải xuống.