Cách thay đổi độ nhạy chuột trên Windows 10, 11

Một con chuột không đủ nhạy có thể khiến bạn phải nhấc nó lên nhiều lần chỉ để lướt qua màn hình. 

Cách thay đổi độ nhạy của chuột trong cài đặt

Để thay đổi độ nhạy của chuột, hãy nhấp vào nút Start. Nhập “Mouse settings” vào thanh tìm kiếm rồi nhấn Enter. Cửa sổ Chuột sẽ xuất hiện. Điều chỉnh thanh trượt có nhãn “Mouse pointer speed” đến độ nhạy mà bạn cảm thấy tốt nhất. Bây giờ bạn có thể đóng cửa sổ.

Cách thay đổi độ nhạy chuột trên Windows 10 , 11

Cách thay đổi độ nhạy của chuột trong bảng điều khiển

Nếu muốn, bạn vẫn có thể thay đổi độ nhạy của chuột thông qua bảng điều khiển. Để truy cập bảng điều khiển, hãy nhấp vào nút Start và nhập “Control Panel” vào hộp tìm kiếm. Sau đó nhấn Enter hoặc nhấp vào “Mở”.

Nhấp vào thanh tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ Control Panel và nhập “Mouse”.

Khi bạn đã chạy tìm kiếm, hãy nhấp vào “Change the mouse pointer display or speed”.

Nhấp vào tab “Pointer Options” trong cửa sổ Thuộc tính chuột và điều chỉnh thanh trượt có nhãn “Select a pointer speed” theo ý muốn của bạn. Bây giờ bạn có thể đóng cửa sổ Thuộc tính chuột và Bảng điều khiển.

Cách điều chỉnh độ nhạy của chuột chơi game

Tất cả các con chuột có thể được điều khiển thông qua các cài đặt có sẵn trong Windows 10 hoặc Windows 11. Tuy nhiên, nhiều con chuột được thiết kế cho chơi game, những người đam mê hoặc sử dụng chuyên nghiệp cũng cung cấp phần mềm đặc biệt cho phép bạn định cấu hình các nút và độ nhạy của chúng. Nếu bạn định sử dụng phần mềm dành riêng cho chuột của mình, bạn nên để thanh trượt độ nhạy chuột của Windows ở giữa.

Nếu bạn đã cài đặt tiện ích từ nhà sản xuất chuột, bạn có thể tìm thấy tiện ích đó bằng cách tìm kiếm tên nhà sản xuất chuột trong menu Start.