Cách thay đổi tên trên PayPal

 Mặc dù bạn không thể thay đổi tên người dùng PayPal của mình, nhưng bạn thực sự có thể thay đổi tên hiển thị được liên kết với tài khoản của mình cũng như tắt liên kết PayPal.Me của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện việc này trong tài khoản PayPal của bạn.

Nếu bạn muốn thay đổi tên hiển thị trong tài khoản của mình, PayPal có thể yêu cầu bạn tải lên các tài liệu hỗ trợ để chứng minh tên mới của bạn là hợp pháp. Điều này là do PayPal không muốn bạn che giấu danh tính của mình hoặc giả mạo thành những người khác trên nền tảng của họ.

Cách thay đổi tên trên PayPal
Ảnh: Jirapong Manustrong/Shutterstock.com

Đối với liên kết PayPal.Me, bạn không thể thay đổi nó khi nó đã được tạo. Tuy nhiên, bạn có thể tắt liên kết nếu không muốn mọi người sử dụng nó để gửi tiền cho mình. 

Thay đổi tên hiển thị của bạn trên PayPal

Để thay đổi tên hợp pháp của bạn trong tài khoản PayPal, bạn có thể được yêu cầu tải lên tài liệu chính thức nêu rõ tên mới. Tài liệu này có thể là giấy tờ tùy thân có ảnh, giấy đăng ký kết hôn hoặc tương tự.

Nếu có thể, tài liệu này phải chứa một hoặc nhiều chi tiết sau: ảnh của bạn, tên hợp pháp của bạn (họ và tên), ngày sinh, ngày cấp hoặc ngày hết hạn, chữ ký của bạn và số ID. Ngoài ra, tài liệu này không được hết hạn khi bạn gửi đến PayPal.

Khi bạn đã có các tài liệu cần thiết bên mình, hãy bắt đầu quá trình đổi tên bằng cách mở trình duyệt web trên thiết bị của bạn và khởi chạy trang PayPal. Trên trang web, đăng nhập vào tài khoản của bạn.

+ Sau khi bạn đăng nhập, ở góc trên cùng bên phải của PayPal, hãy nhấp vào “Cài đặt” (biểu tượng bánh răng).

+ Trên trang tiếp theo, bên cạnh tên hiện tại của bạn, hãy nhấp vào “Thay đổi tên”.

+ Bạn sẽ thấy trang "Chọn loại thay đổi tên của bạn". Tại đây, chọn loại thay đổi bạn muốn thực hiện đối với tên tài khoản PayPal hiện tại của mình. PayPal sẽ hỏi thêm thông tin tùy thuộc vào tùy chọn bạn chọn.

+ Bạn nên chọn "Thay đổi tên pháp lý của bạn" nếu tên pháp lý của bạn đã chính thức được thay đổi vì một số lý do. Chọn “Cập nhật tên của bạn” nếu ban đầu bạn đã đăng ký dưới một tên khác và bây giờ muốn sử dụng tên thật của bạn. Trong cả hai trường hợp, PayPal sẽ yêu cầu tài liệu xác thực. Chỉ tùy chọn "Thực hiện một sửa chữa nhỏ" là không yêu cầu tài liệu và nó sẽ chỉ cho phép bạn thay đổi một hoặc hai ký tự.

+ Trên trang “Cập nhật tên của bạn” mở ra, hãy xem lại (các) tài liệu bạn cần tải lên để thay đổi tên của bạn một cách hợp pháp trong tài khoản của mình. Sau đó, tải lên tài liệu của bạn bằng cách nhấp vào “Chọn tệp”.

+ Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thay đổi tên của bạn. Khi PayPal chấp thuận yêu cầu của bạn, bạn sẽ thấy tên mới trong tài khoản của mình.

Tắt liên kết PayPal.Me của bạn

Không giống như tên tài khoản, bạn không thể thay đổi liên kết PayPal.Me của mình sau khi đã tạo. Tuy nhiên, bạn có thể tắt liên kết này để ngăn mọi người gửi tiền cho bạn.

Để làm điều đó, hãy khởi chạy trình duyệt web trên thiết bị của bạn và mở PayPal. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web.

Sau khi đăng nhập, ở góc trên cùng bên phải của PayPal, hãy nhấp vào “Cài đặt” (biểu tượng bánh răng).

+ Bên cạnh liên kết PayPal.Me hiện tại của bạn, hãy nhấp vào “Quản lý”.

+ Trên trang “Chỉnh sửa hồ sơ của bạn”, cuộn xuống và tắt “Trạng thái hồ sơ”.

+ Trong phần "Tắt hồ sơ của bạn?" nhắc, hãy chọn “Tắt”.