Có gì mới trong Chrome 103?

 Chu kỳ phát hành nhanh Google cho trình duyệt Chrome tiếp tục với phiên bản 103 vào ngày 21 tháng 6 năm 2022. Bản phát hành này bao gồm thời gian tải trang nhanh hơn, phông chữ cho ứng dụng web và nhiều công cụ hơn để chặn các lời nhắc thông báo phiền phức.

Có gì mới trong Chrome 103?

Thời gian tải trang nhanh hơn

Google không ngừng nỗ lực để làm cho Chrome nhanh hơn và phiên bản 103 sẽ cải tiến hơn nữa trong nhiệm vụ này. Chrome 103 bao gồm hỗ trợ cho mã phản hồi HTTP 103 gợi ý sớm (phần “103” không liên quan đến Chrome 103).

Hầu hết các trình duyệt hiện đại, bao gồm Google Chrome bắt đầu tìm nạp trước các trang trước khi bạn nhấp hoặc nhấn vào một liên kết. 103 Early Gợi ý chỉ đơn giản là làm cho quá trình này nhanh hơn một chút, và trên internet, nhanh hơn một chút là vấn đề.

Ứng dụng web có thể sử dụng phông chữ cục bộ

Có vẻ như mọi bản phát hành mới của Chrome đều bao gồm các cải tiến cho ứng dụng web. Đóng góp của Chrome 103 là quyền truy cập phông chữ cục bộ. Các ứng dụng web sẽ có thể sử dụng các phông chữ bạn đã lưu trữ trên thiết bị của mình. Hiện tại, các ứng dụng web cần sự cho phép của bạn để nhập phông chữ, nhưng thay đổi này sẽ khiến chúng hoạt động giống các ứng dụng gốc hơn.

Chặn lời nhắc thông báo bằng máy học

Google Chrome có một số tính năng được thiết kế để phát hiện các trang web độc hại. Chrome 103 đang cải thiện các tính năng đó với công nghệ máy học chạy hoàn toàn trong trình duyệt (và không gửi dữ liệu tới Google).

Công nghệ máy học sẽ giúp Chrome dự đoán khi nào người dùng không muốn nhận thông báo từ một trang web. Sau đó, nó sẽ chặn những lời nhắc khó chịu đó cho bạn. Nếu không đồng ý với quyết định của Chrome, bạn có thể nhấp vào nút “Cho phép đối với trang web này”.

Xóa Nguồn cấp dữ liệu khám phá khỏi Trang tab mới của Android

Trang Tab mới của Chrome dành cho Android có rất nhiều thứ đang diễn ra. Cùng với thanh tìm kiếm và các trang web bạn thường truy cập, có một phần ở dưới cùng dành cho nguồn cấp dữ liệu Khám phá. Cờ mới cho phép xóa nguồn cấp dữ liệu.

Bạn có thể tìm thấy cờ tính năng tại chrome://flags # feed-ablation. Sau khi bạn bật cờ, nguồn cấp dữ liệu Khám phá và Theo dõi sẽ bị xóa khỏi trang Tab mới. Tính năng này có sẵn trong Chrome Beta 103 và cũng có thể có phiên bản ổn định.