iMessage trên iOS 16 sẽ có tính năng chỉnh sửa, xóa tin nhắn

 Nhắn tin cho những người dùng iPhone khác bằng iMessage luôn giống như một ứng dụng nhắn tin tức thì. iOS 16 đang thêm một số tính năng vào ứng dụng Tin nhắn để làm cho điều đó trở nên rõ ràng hơn. 

Đầu tiên, bạn có thể đã gửi một tin nhắn có lỗi chính tả trước đó. Điều này rất dễ xảy ra đặc biệt là với tính năng tự động sửa lỗi của Apple. Bắt đầu từ iOS 16, bạn sẽ có thể sửa những lỗi đó. Tất cả những gì bạn phải làm là nhấn và giữ và chọn “Chỉnh sửa”.

Thứ hai, không bao giờ có thể mở hoặc xóa iMessage khỏi điện thoại của người khác. iOS 16 cũng thêm tùy chọn “Hoàn tác gửi” trong menu khi bạn nhấn và giữ một tin nhắn. Tin nhắn sẽ bị xóa khỏi cuộc trò chuyện.

iMessage trên iOS 16 sẽ có tính năng chỉnh sửa, xóa tin nhắn
Ảnh: Apple

Cuối cùng, tin nhắn được đánh dấu là đã đọc ngay khi bạn mở cuộc trò chuyện, nhưng nếu bạn không thể trả lời ngay thì sao? Hay bạn muốn được nhắc về cuộc trò chuyện sau đó? iOS 16 bổ sung khả năng đánh dấu cuộc trò chuyện là chưa đọc, giống như email.

Đánh dấu cuộc trò chuyện là chưa đọc sẽ hoạt động đối với iMessage và SMS, nhưng tính năng chỉnh sửa và Hoàn tác gửi chỉ dành riêng cho iMessage.Hy vọng tất cả những cải tiến này và hơn thế nữa sẽ có trong iOS 16 vào cuối năm nay.