iOS 16 cho phép sửa các liên hệ trùng lặp

 Nếu ứng dụng danh bạ của bạn có nhiều tên trùng nhau mà bạn không thể khắc phục, thì nay trên iOS 16 đã có một giải pháp. Bản cập nhật bao gồm một tính năng chuyên dụng để hợp nhất các liên hệ trùng lặp, giải quyết các vấn đề với nhiều liên hệ một lần và mãi mãi.

Trong ứng dụng danh bạ ‌iOS 16‌, nếu bạn có nhiều tênliên hệ cho cùng một người, ứng dụng sẽ tự động phát hiện bản sao và cho bạn biết rằng đã tìm thấy bản sao.

iOS 16 cho phép sửa các liên hệ trùng lặp

Giao diện "Tìm thấy bản sao" nằm ở đầu ứng dụng và nếu bạn nhấn vào nó, ứng dụng danh bạ có thể hợp nhất tất cả các thẻ liên hệ trùng lặp thành một.

Trước đây, không có cách nào được tích hợp sẵn để quản lý nhanh các liên hệ trùng lặp trong ứng dụng Danh bạ iOS, vì vậy tính năng ‌iOS 16‌ mới sẽ giúp những người đang xử lý các vấn đề về Danh bạ. Tính năng này trước đây đã tồn tại trên Mac, nhưng nó không khả dụng trên các thiết bị iOS.