Play Together: Thay đổi giá bán cá

 Trong bản cập nhật 1.41.0 tiếp theo, Play Together sẽ thay đổi giá bán một số loại cá tại npc bán cá tại đảo Kaia. Các bạn có thể xem chi tiết danh sách giá bán các loại cá thay đổi theo thông tin bên dưới

Play Together: Thay đổi giá bán cá

[Lưu ý] 

- Nội dung thay đổi này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung. 

- Đơn vị giá bán là Tiền sao (Tiền tệ trong game).