Tất cả quả cầu (Orb) trong Roblox All Star Tower Defense

 Các quả cầu là các yếu tố / vật phẩm trò chơi độc đáo trong All Star Tower Defense. Tùy thuộc vào bản chất của Orb, nó cung cấp các khả năng bổ sung như tăng sát thương, giá trị mua với chi phí thấp và tăng sức mạnh đặc biệt cho một nhân vật. Ví dụ, khi được trang bị, Quả cầu hoa hồng sẽ tăng mức sát thương của Koku Black Pink lên đến 2000%.

Tất cả quả cầu (Orb) trong Roblox All Star Tower Defense

Dưới đây là danh sách tất cả 33 Orbs trong trò chơi và các đặc quyền tiền thưởng tương ứng của chúng.

NameCharactersPerksAmount
Beast - M Scaling OrbMikato (Beast Cloak)Initial Damage - 200%
Upgrade Damage - 250%
Beating Raid 1 on Extreme Mode(Level 50+ minimum)
Blueeye OrbAll UnitsIncreases Range of Attack by 30%x1500 Fluorite, x1075 Icy,& x1850 ColorMineral
Blooming OrbZyayaInitial Damage - 800%
Upgrade Damage - 2000%
x3000 GodFlowers, x3000 Fluorite,& x3000 ColorMineral
(or)
2700 Gems
Bomba OrbAll UnitsDamage scales up to 30%Beating Trial 2 on Extreme Mode(Level 35+ minimum)
Cost OrbAll UnitsDeployment cost reduces by $100Beating Trial 3 on Extreme Mode(Level 45+ minimum)
Crywolf OrbTony Stark (Coyote Starrk)Damage scales up to 1700%x2800 Icy, x2750 Fluorite,& x2750 ElectricMineral
(or)
2100 Gems
Dark Spiritual OrbIkki (Dark)Initial Damage - 200%
Upgrade Damage - 15%
Slow Effect &
Hit Air targets in Final Upgrade
Beating Challenge 3 in Normal Mode(Level 10+ minimum)
Death OrbKura,Kura(Darkness) or The DeathDamage scales up to 500%x5555 GodTears x6666 Chains,& x5555 GoldParticles
(or)
6666 Gems
Demonic OrbDemon Spirit Detective (Demon Form)Initial Damage - 100%
Upgrade Damage - 225%
x3250 Chain, x2750 DualTooth,& x2500 GodTear
(or)
2000 Gems
Demon M OrbSuper Boo (Super Buu)Initial Damage - 600%
Upgrade Damage - 1000%
x1400 Leafs, x1250 Chains,& x1250 Unknown DNA
(or)
1450 Gems
Fire Rage OrbAll UnitsDamage scales up to 100% (Kings of Heroes Gilgamesh by 20%)Completing the Demon Slayer Challenge 1 (Level 75+ minimum)
Lightning Breath OrbRenitsu (Zenitsu)Initial Damage - 900%
Upgrade Damage - 2500%
x2000 StarDust, x2000 ElectricMineral,& x2050 Gold
(or)
1600 Gems
Limitation OrbGen (Grown) Initial Damage - 700%
Upgrade Damage - 1600%
x3400 Icy, x2800 Veggies, x3100 MonsterEgg,& x3000 GoldParticle
(or)
2500 Gems
God Earing Right OrbVegu,Vegu (Mind), & Vampire VeguPotara Fusionx5000 Silver, x5000 GodTear, & x4500 MonsterEgg
(or)
3750 Gems
God Earing Left OrbKoku, Super Koku, Ultra Koku,& Super God KokuPotara Fusionx5000 GodFlowers, x5000 Silver, & x4500 DualTooth
(or)
3750 Gems
God Heart OrbBuddha Chairman (Netero)Initial Damage - 800%
Upgrade Damage - 900%
x3000 GodFlowers, x3000 GodTear, & x3000 GoldParticle
(or)
3000 Gems
Golden F Scaling OrbGolden Supreme Leader (Golden Frieza)Initial Damage - 200%
Upgrade Damage - 650%
Beating Trial 1 on Extreme Mode(Level 25+ minimum)
Gravity OrbBlinding Lights (Fujitora)Initial Damage - 2000%
Upgrade Damage - 2500%
x3888 GodFlowers, x2850 DualTooth,& x2900 Calcite
(or)
2150 Gems
Green Natural OrbLegendary Borul (Broly)Damage scales up to 2350%x3400 GodFlowers, x3000 Fluorite, x2800 DualTooth,& x3000 GodTears
(or)
2700 Gems
Mera OrbSpade (Ace)Initial Damage - 600%
Upgrade Damage - 1000%
x750 Gold, x300 Leafs, x300 Veggies,& x750 Corundum
(or)
1350 Gems
Moon OrbKoku (Alternative) Moon Transformationx9000 DragonBones, x9000 Calcite,& x13250 Chain,& x13000 MineralColor
(or)
9000 Gems
Operator OrbDr. Heart (Trafalgar Law)Can teleport 8 enemiesx3000 GodFlowers, x3000 Fluorite,& x3000 ColorMineral
(or)
2000 Gems
Path OrbThe Path (Nagato Uzumaki)Initial Damage - 150%
Upgrade Damage - 900%
x850 Unknown DNA, x1000 GodTears,& x800 Veggies
PinkStar OrbStar Boy (Requiem)Damage scales up to 200%x3250 Unknown DNA, x3111 Silver, x2750 ElectricMineral,& x2500 GodFlowers
(or)
2650 Gems
Quake OrbWhitestache (Final)Initial Damage - 190%
Upgrade Damage - 1500%
x805 GodFlowers, x800 GodTears,& x850Unknown DNA
Rainbow Magic OrbKovegu (Gogeta)Damage scales up to 2000%x1750 GodFlowers, x200 Veggies, x1115 DualTooth,& x2000 ColorMineral
(or)
1500 Gems
Rose OrbKoku Black Pink (Goku Black SSR)Initial Damage - 500%
Upgrade Damage - 2000%
x3500 Leafs, x2950 StarDust, x3200 Corundum,& x3000 Gold
(or)
3000 Gems
Snake OrbRuffy (Snake SSS)Initial Damage - 500%
Upgrade Damage - 1500%
x1350 Leafs, x1350 DualTooth,& x1350 Unknown DNA
(or)
1750 Gems
Snow OrbIce Queen(B) or Ice Queen(D)Initial Damage - 200%
Upgrade Damage - 1000%
x875 Veggies, x800 Icy,& x875 Leafs
Supa Future OrbSupa Future T (Future Trunks SSJ)Damage scales up to 350%x1337 Gold, x1000 Icy,& x1250 ColorMineral
(or)
1500 Gems
The Hawk OrbZorro (Dracule Mihawk)Damage scales up to 1300%x805 Dragon Bones, x805 DualTooth,& x675 ColorMineral
Titanic OrbAmen (Armin Arlert)Initial Damage - 500%
Upgrade Damage - 1000%
x3250 Unknown DNA, x3100 Corundum,& x3000 Calcite
(or)
2500 Gems
Venomous OrbVenom (Magellan)Damage scales up to 500%x1250 Leaf, x1250 Silver,& x1250 MonsterEgg
(or)
1500 Gems

Hãy nhớ rằng, bạn có thể đến trang trại để lấy nguyên liệu từ phần Orbs sau khi đạt đến cấp 50.