6 tính năng mới trong ứng dụng lời nhắc trên IOS 16

 Mặc dù Apple Notes đã trở thành ứng dụng ghi chú mặc định của hầu hết người dùng iPhone, nhưng chức năng Reminders lại thường bị bỏ qua. Nhưng trong vài năm qua, app lời nhắc đã xây dựng nền tảng vững chắc với tính năng nhóm, nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên và danh sách thông minh. Với iOS 16, Apple đang xây dựng dựa trên những tính năng đó, làm cho lời nhắc dễ sử dụng hơn, khắc phục một số khó chịu lâu nay và làm cho các tính năng được sử dụng thường xuyên nhất của nó dễ tìm hơn.

6 tính năng mới trong ứng dụng lời nhắc trên IOS 16
Ảnh: Konstantin Savusia (Shutterstock)

Ghim danh sách lên đầu

Nếu bạn sử dụng Lời nhắc thường xuyên, vấn đề lớn nhất của bạn có thể là tìm danh sách mà bạn đã tạo. Bản cập nhật mới trong iOS 16 hiện cho phép bạn ghim bất kỳ danh sách nào vào phần trên cùng (nơi trước đây bạn chỉ tìm thấy các danh mục mặc định). 

Vuốt sang phải trên bất kỳ danh sách nào và nhấn “Ghim” để thêm danh sách vào phần trên cùng. Bạn cũng có thể chuyển đến phần “Chỉnh sửa” để xóa các danh sách bạn không thường xuyên sử dụng (chẳng hạn như “Được gắn cờ”) để tạo thêm không gian cho danh sách của riêng bạn.

Xem tất cả các nhiệm vụ đã hoàn thành của bạn cùng nhau trong một danh sách thông minh

Có một danh sách thông minh mới trong thị trấn và nó được gọi là "Đã hoàn thành". Bạn sẽ tìm thấy nó trong danh sách trên cùng và nó sẽ hiển thị cho bạn danh sách tất cả các nhiệm vụ đã hoàn thành từ tất cả các danh sách của bạn.

Sử dụng văn bản đa dạng thức trong ghi chú

Phần Ghi chú trong Lời nhắc giờ đây có tính năng văn bản đa dạng thức, có nghĩa là bạn sẽ có thể nhanh chóng chuyển đổi văn bản thành chữ in đậm, gạch chân hoặc gạch ngang. Bạn cũng có thể tạo dấu đầu dòng trong phần ghi chú.

Lưu và sử dụng lại các mẫu

Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều mẫu trực tuyến cho các ứng dụng như Notion và bây giờ bạn có thể làm điều gì đó tương tự cho danh sách Lời nhắc của mình: Sau khi tạo danh sách, bạn có thể biến danh sách đó thành mẫu. 

Tính năng này sẽ giúp bạn sử dụng lại thiết lập cơ bản của mình cho các quy trình khác nhau và cho phép bạn xuất bản mẫu của mình bằng một liên kết duy nhất. Nhấn vào nút Menu và chọn “Lưu dưới dạng mẫu” để bắt đầu.

Sắp xếp lịch trình của bạn cho buổi sáng, buổi chiều và buổi tối

Bản cập nhật Lời nhắc mới chia nhỏ các công việc dựa trên ngày và giờ. Vì vậy, khi bạn mở danh sách "Hôm nay", bạn sẽ thấy các phần khác nhau cho Buổi sáng, Buổi chiều và Buổi tối nay. Danh sách đã lên lịch chia nhỏ theo ngày và tháng để lập lịch dài hạn.

Bạn có thể đưa các mục của ngày hôm nay vào huy hiệu

Ứng dụng lời nhắc có một vấn đề kỳ lạ mà Apple đang sửa chữa bằng một mục Cài đặt. Theo mặc định, Lời nhắc không bao gồm các mục đến hạn thanh toán hôm nay vào số lượng huy hiệu thông báo, vì đối với Apple, chúng không "quá hạn". 

Nhưng nếu bạn sử dụng các ứng dụng việc cần làm để luôn cập nhật các công việc hàng ngày, thì việc không có số huy hiệu có thể cản trở năng suất của bạn. Bây giờ bạn có thể khắc phục sự cố này bằng cách đi tới Cài đặt> Lời nhắc> Bao gồm Ngày hôm nay.