Bạn có biết không? nhấn Shift + Ctrl + Alt + Win + L để mở LinkedIn trên Windows

 Khi bạn nhấn Ctrl + Alt + Shift + Win + L trên Windows, trình duyệt mặc định của bạn sẽ mở và tải trang web LinkedIn. Nhưng tại sao? 

Bí mật của Khóa Office

Vào tháng 10 năm 2019, Microsoft đã giới thiệu một thiết kế bàn phím mới bao gồm phím “Office” chuyên dụng. Phím này thường được đặt giữa phím Alt bên phải và phím Biểu tượng cảm xúc gần phím cách và nó có in logo Microsoft Office.

Ý tưởng đằng sau khóa Office là nó hoạt động như một khóa meta mới hơn là có thể khởi chạy các ứng dụng Office bằng phím tắt. Ví dụ: bạn có thể nhấn Office + W để mở Microsoft Word, Office + X để mở Excel hoặc Office + L để mở trang web LinkedIn. Các phím tắt này đã có trong Windows 10 kể từ bản cập nhật tháng 5 năm 2019 và chúng đã được đưa vào Windows 11 kể từ khi ra mắt.

Bạn có biết không? nhấn Shift + Ctrl + Alt + Win + L để mở LinkedIn trên Windows
Ảnh: Microsoft

Vì lý do tương thích, khi bạn nhấn phím Office, nó tương đương với nhấn Shift + Ctrl + Alt + Windows trên bàn phím thông thường. Đó là tín hiệu nó gửi đến máy tính của bạn và tín hiệu mà Windows đang lắng nghe. Điều đó có nghĩa là bạn có thể nhấn tổ hợp phím này và truy cập các phím tắt Office trên bất kỳ bàn phím nào.

Vì vậy, khi bạn nhấn Shift + Ctrl + Alt + Windows + L, giống như nhấn Office + L và LinkedIn sẽ mở ra trong trình duyệt của bạn. LinkedIn là một trang mạng xã hội dành cho doanh nghiệp thuộc sở hữu của Microsoft. Microsoft muốn quảng bá sản phẩm của mình nên đã đưa phím tắt này vào các phím tắt Office của mình.

Các lối tắt dài khác

Cũng giống như phím tắt LinkedIn đã đề cập ở trên, bạn có thể mở khóa các ứng dụng văn phòng khác bằng cách sử dụng Shift + Ctrl + Alt + Windows. Dưới đây là danh sách một phần các phím tắt Office Key khác mà bạn có thể nhấn trên bàn phím thông thường để khởi chạy các ứng dụng Office và Microsoft.

  • Shift + Ctrl + Alt + Win + W mở Word
  • Shift + Ctrl + Alt + Win + X mở Excel
  • Shift + Ctrl + Alt + Win + T mở Teams
  • Shift + Ctrl + Alt + Win + P mở PowerPoint
  • Shift + Ctrl + Alt + Win + O mở Outlook
  • Shift + Ctrl + Alt + Win + Y mở trang web Yammer
  • Shift + Ctrl + Alt + Win + N mở web OneNote

Ngay sau khi bạn thử bất kỳ phím nào trong số này, bạn sẽ nhận thấy rằng Shift + Ctrl + Alt + Windows là rất nhiều phím để nhấn cùng một lúc. Vì vậy, các phím tắt này có hữu ích hay không phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn. Nhưng ít nhất bạn biết thêm về cách nhấn kỳ lạ này trong lịch sử Windows.