Cách dịch văn bản, lời nói trên Iphone, Ipad

 Trong app Dịch thuật trên Iphone, Ipad, có thể giúp bạn dịch văn bản, giọng nói và những cuộc hội thoại từ bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tải thêm về các ngôn ngữ khác để dịch hoàn trên thiết bị, khi không có kết nối internet.

Ảnh: support.apple.com

Ghi chú: Bản dịch khả dụng cho một số ngôn ngữ được hỗ trợ. Xemchi tiết  trang web Tính khả dụng của tính năng trên iOS và iPadOS

Cách dịch văn bản hoặc lời nói trên Iphone

+ Nhấn vào app Dịch thuậ, chọn các ngôn ngữ mà bạn muốn để dịch qua lại, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

+ Chạm vào “Nhập văn bản”, sau đó nhập cụm từ mà bạn muốn, sau đó nhấn vào Đi.

+ Chạm vào nút Nghe, sau đó nói một cụm từ mà bạn muốn

+ Khi bản dịch được hiển thị, bạn có thể thực hiện những tác vụ này

  • Phát bản dịch âm thanh: Nhấn vào nút Phát.
  • Lưu bản dịch thành mục ưa thích: Nhấn vào nút  Mục ưa thích.
  • Tra cứu một từ trong từ điển: Nhấn vào nút Từ điển, tiếp theochạm vào một từ để xem định nghĩa.
  • Hiển thị bản dịch cho người khác: Chạm vào nút Chuyển sang toàn màn hình.

Mẹo: Để xem lịch sử gần đây của bạn, hãy vuốt bản dịch xuống dưới.

Dịch một cuộc hội thoại

iPhone sẽ hiển thị các bong bóng văn bản đã được dịch từ cuộc hội thoại. Dịch sẽ hoạt động với các ngôn ngữ đã được bạn tải về khi bạn không có kết nối internet hoặc fhế độ trên thiết bị được bật.

Tab Cuộc hội thoại, đang hiển thị các bong bóng trò chuyện và bản dịch của chúng.

Chạm vào Cuộc hội thoại.

Chạm vào nút Nghe, sau đó nói bằng một trong hai ngôn ngữ.

Mẹo: Bạn  cũngcó thể dịch một cuộc hội thoại mà không phải cần chạm vào nút micrô trước . Chạm vào nút Tùy chọn khác, sau đó nhân vào Dịch tự động, tiếp theo chạm vào nút Nghe để bắt đầu cuộc hội thoại. iPhone tự động phát hiện khi bạn bắt đầu nói và khi bạn dừng.

Khi trò chuyện trực diện, hãy chạm vào nút Chế độ xem hội thoại, sau đó chạm vào Trực diện để mỗi người có thể nhìn thấy cuộc hội thoại từ phía của chính họ.

Tải về các ngôn ngữ cho dịch ngoại tuyến hoặc Chế độ trên thiết bị

Tải về các ngôn ngữ để dịch khi bạn không có kết nối internet hoặc khi Chế độ trên thiết bị được bật.

Đi tới Cài đặt  > Dịch thuật.

Chạm vào Các ngôn ngữ đã tải về, sau đó chạm vào nút Tải về bên cạnh các ngôn ngữ mà bạn muốn tải về.

Bật Chế độ trên thiết bị.

Hướng dẫn từ: Apple.com