Cách kết nối kênh YouTube với website Shopify để bán hàng trực tiếp

 Làm theo hướng dẫn bên dưới để kết nối trang website Shopify của bạn với YouTube, giúp việc bán sản phẩm cho người xem dễ dàng hơn.

YouTube đang giới thiệu một cách dễ dàng để liên kết các cửa hàng Shopify với các kênh, cho phép người tạo nội dung và doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm của họ trên YouTube.

Hình ảnh kết nối tài khoản Shopify với kênh Youtube
Hình ảnh kết nối tài khoản Shopify với kênh Youtube - Ảnh: blog.youtube

Lần ra mắt này giúp các kênh đủ điều kiện có thể giới thiệu hàng hóa và sản phẩm của họ mà người xem có thể mua mà không cần rời khỏi YouTube.

Điều này khác với các tích hợp trước đây vì người xem có thể mua trực tiếp trên YouTube thay vì truy cập vào một liên kết bên ngoài.

Tất cả các kênh đáp ứng các tiêu chí sau đều đủ điều kiện để kết nối cửa hàng Shopify với YouTube:

 • Kênh đã được phê duyệt để kiếm tiền
 • Người sáng tạo sống ở quốc gia / khu vực đủ điều kiện
 • Kênh có 10.000 người đăng ký hoặc là kênh nghệ sĩ chính thức
 • Đối tượng của kênh không được đặt là "dành cho trẻ em"
 • Kênh không vi phạm chính sách kiếm tiền của YouTube

Bạn có thể làm theo các bước trong phần tiếp theo để kết nối các tài khoản của mình nếu bạn đáp ứng các yêu cầu ở trên.

Kết nối Shopify với YouTube

Để bán sản phẩm của bạn trên YouTube, hãy bắt đầu bằng cách kết nối cửa hàng Shopify của bạn với YouTube:

 • Đăng nhập vào YouTube Studio
 • Chọn Kiếm tiền từ menu bên trái
 • Nhấp vào Mua sắm
 • Nhấp vào Connect Store
 • Nhấp vào Shopify
 • Chọn Tiếp tục
 • YouTube sẽ chuyển bạn đến Shopify để hoàn tất quá trình thiết lập.
 • Đăng nhập khi được nhắc và chọn Thêm ứng dụng để thêm kênh Google vào Shopify.

Tiếp theo, bạn sẽ phải hoàn thành các bước sau trong Shopify:

Sau khi thêm ứng dụng Google vào Shopify, hãy nhấp vào Thêm kênh bán hàng ở trên cùng bên phải.

Chọn Kết nối tài khoản Google và đăng nhập.

Hoàn thành tất cả các yêu cầu của cửa hàng trên trang tiếp theo (xem hình ảnh bên dưới).

Tại thời điểm này, bạn gần như đã hoàn thành; chỉ cần một vài bước nữa để thực hiện.

Tiếp theo, hoàn thành các bước sau khi vẫn ở trong Shopify:

Thêm tài khoản Google Merchant Center của bạn (nếu chưa có, bạn sẽ phải tạo một tài khoản).

Đồng ý với các điều khoản dịch vụ của Google.

Chọn Hoàn tất thiết lập.

Hình ảnh thiết lập kênh Youtube trên Shopify - Ảnh: Blog Youtube

Bây giờ các tài khoản của bạn đã được kết nối, bước cuối cùng là đồng bộ hóa các sản phẩm của bạn với YouTube.

Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào Bắt đầu.

Đảm bảo kênh của bạn đáp ứng các yêu cầu, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

Chọn kênh của bạn từ menu thả xuống.

Đồng ý với điều khoản dịch vụ của YouTube Mua sắm và nhấp vào Hoàn tất thiết lập.

Sau khi hoàn tất quá trình thiết lập, YouTube sẽ xem xét các sản phẩm của bạn để tuân thủ các chính sách của YouTube Google Merchant Center.

Quá trình phê duyệt được cho là sẽ mất vài ngày làm việc để hoàn thành. Sau khi được phê duyệt, các sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện trên YouTube và bạn có thể chọn video mà bạn muốn chúng xuất hiện trên đó.

Lợi ích của việc kết nối YouTube với Shopify

Khả năng hiển thị: Bạn có thể giới thiệu sản phẩm ngay bên dưới video, trên màn hình kết thúc và các nơi khác trên YouTube.

Tự động hóa: Danh mục sản phẩm của bạn tự động đồng bộ hóa với YouTube. Các cập nhật sẽ áp dụng cho kênh của bạn khi bạn thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi Shopify.

Các tính năng bổ sung: Nhận quyền truy cập vào các tính năng của YouTube Mua sắm, chẳng hạn như mua sắm trực tiếp.

Thanh toán tại chỗ: Người xem có thể mua sản phẩm của bạn mà không cần rời khỏi YouTube.

Tab Cửa hàng: Khi các kênh kết nối tài khoản Shopify với kênh YouTube của họ, họ sẽ mở khóa tab Cửa hàng, đóng vai trò như một mặt tiền cửa hàng kỹ thuật số.

Thanh toán tại chỗ hiện chỉ có sẵn cho các kênh ở Hoa Kỳ.

Xem thông tin chính thức tại: https://blog.youtube/news-and-events/youtube-shopify-integration-merch-shopping/