Cách khởi động lại Chromebook

 Mọi thiết bị cần được khởi động lại theo thời gian. Đó thường là một cách khá đơn giản có thể giải quyết các vấn đề nhỏ mà bạn đang gặp phải. Nó hoạt động như thế nào đối với Chromebook? 

Thật kỳ lạ, không có cách nào để "khởi động lại" Chromebook theo nghĩa truyền thống. Khởi động lại thường có nghĩa là thiết bị sẽ tự tắt và bật lại, nhưng Chrome OS thì không. Điều này có thể do Chromebook có thể tắt và khởi động nhanh như thế nào. Có hai cách để làm điều đó.

Đầu tiên, là sử dụng các điều khiển phần mềm. Nhấp hoặc nhấn vào đồng hồ trên thanh tác vụ để mở bảng Cài đặt nhanh.

Tiếp theo, chạm hoặc nhấp vào biểu tượng nguồn trong menu cài đặt nhanh. Thao tác này sẽ ngay lập tức tắt Chromebook của bạn.

Bây giờ, bạn chỉ cần nhấn nút nguồn trên Chromebook để khởi động lại nó. Nó có thể là một nút ở bên cạnh thiết bị hoặc một phím trên bàn phím.

Phương pháp thứ hai sử dụng cùng một nút nguồn để tắt Chromebook của bạn. Bạn có thể giữ nó và đợi thiết bị tắt hoặc nhấn nó rồi chọn “Tắt máy” từ menu bật lên.

Cách khởi động lại Chromebook
Ảnh: HP

Giờ đây, bạn có thể bật lại bằng nút nguồn ở bên cạnh Chromebook hoặc trên bàn phím.

Phần lớn các hệ điều hành đều có tùy chọn “Khởi động lại” thiết bị, điều này hơi lạ khi Chrome OS không có tùy chọn đó. Dù vậy, Chromebook tắt và khởi động nhanh đến mức không thành vấn đề.