Cách nhập danh sách học sinh trúng tuyển tuyển sinh đầu cấp trên Vnedu

 Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhập dữ liệu học sinh tuyển sinh đầu cấp trên Vnedu. Giúp giáo viên có thể nhập danh sách học sinh trúng tuyển tsđc lớp 6, lớp 10 năm học 2022 2023.

Đầu tiên, là cần đổi năm học 2021 2022 sang 2022 2023 bằng cách nhấn vào nhấn vào menu phải bên dưới và chọn năm học là 2022 2023.

Tiếp theo là kết chuyển lớp  từ năm học cũ sang năm học mới. Vào Start > Quản lý nhà trường > Quản lý học sinh > Kết chuyển lớp học.

Tại cột bên trái, chọn lớp học cần kết chuyển của năm học cũ và nhấn vào kết chuyển, chọn "sao chép thông tin lớp và môn học".

Sau khi kết chuyển lớp học, tiếp tục là kết chuyển học sinh lên năm học mới. Vào Start > Quản lý nhà trường > Quản lý học sinh > Kết chuyển học sinh.

Chọn khối và lớp cần kết chuyển, nếu học sinh lưu ban thì mục lưu bạn chon lại lớp giống năm học 2021 2022, nếu được lên lớp thì chọn lớp tiếp theo cho năm học 20220 2023, và nhấn Kết chuyển.

Cách nhập dữ liệu danh sách học sinh trúng tuyển tsđc lớp 6, lớp 10

Để nhập dữ liệu, vào Start > Thi, Tuyển sinh > Tuyển sinh đầu cấp

Mục hồ sơ :

Tại đây, giáo viên nên xuất mẫu excel để điền thông tin danh sách học sinh tuyển sinh đầu cấp lớp 10. Để xuất excel mẫu, chọn "nhập/xuất excel" > "tải file mẫu (mẫu 1)" và chọn nút tải.

Mở file vừa tải, và nhập các thông tin theo file yêu cầu (Cột có màu đỏ là bắt buộc phải nhập). Từ cột giới tính, thầy cô nhấn vào các sheet hướng dẫn bên dưới để nhập thông tin đúng với định dạng file.

Sau khi đã nhập xong danh sách tuyển sinh đầu cấp lớp 10, thầy cô tải file lên lại Vnedu bằng cách chọn: Nhập/xuất excel > nhập hồ sơ từ excel (mẫu 1).

Khi nhập đúng thì cột thông tin sẽ báo màu xanh, cột báo đỏ nghĩa là thông tin chưa đúng và cần phải chỉnh sửa lại.

Sau khi đã nhập thành công, nhấn vào "khóa danh sách hồ sơ"

Cách nhập danh sách học sinh trúng tuyển tuyển sinh đầu cấp trên Vnedu

Để phân lớp cho học sinh trúng tuyển, nhấn vào Chức năng > phân lớp cho học sinh trúng tuyển.

Một bảng sẽ xuất hiện, bao gồm danh sách học sinh bên cột phải và danh sách lớp bên cột trái. Để phân lớp nhấn vào danh sách học sinh và nhấn vào chuyển đến và chọn lớp cần phân và nhấn chấp nhận.