Cách tạm giữ cuộc gọi trên Iphone, và nhận một cuộc gọi khác

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạm giữ cuộc gọi trên Iphone, để nhận hay gọi một cuộc gọi khác. Việc nay giúp bạn giải quyết một số công việc khác trước khi tiếp tục nghe và trả lời cuộc gọi của mình.

Cách giữ cuộc gọi trên iPhone

1. Mở ứng dụng điện thoại và tìm một số liên lạc hoặc quay số.

2. Trong khi đang gọi, giữ nút tắt tiếng (mute) để tạm dừng cuộc gọi.

Cách giữ cuộc gọi trên iPhone
Ảnh: Future

3. Cuộc gọi của bạn hiện đang ở trạng thái chờ, được biểu thị bằng dòng chữ "HOLD" dưới tên hoặc số của người gọi. Để thêm người khác vào cuộc gọi, hãy nhấn vào nút thêm cuộc gọi và chọn một số liên lạc hoặc nhấn số để thêm vào cuộc gọi. Để bắt đầu một cuộc gọi riêng với cuộc gọi đầu tiên đang giữ, hãy chạm vào danh bạ, sau đó chọn một số liên lạc hoặc quay một số.

4. Nếu bạn đã bắt đầu một cuộc gọi riêng, cuộc gọi thứ hai sẽ xuất hiện bên dưới cuộc gọi đầu tiên trong thanh ở trên cùng. Nhấn vào nút hoán đổi để chuyển đổi giữa các cuộc gọi.

Bây giờ bạn đã biết cách đặt ai đó ở trạng thái chơ trên iPhone. Đó là một tính năng đã xuất hiện được một thời gian, nhưng mặc dù đã sử dụng iPhone nhiều năm, có thể bạn chưa bao giờ biết về nó! Bây giờ bạn đã nắm trong tay sức mạnh của cuộc gọi.