Cách tạo thư mục cho album ảnh trên Iphone, Ipad và máy Mac

 Bài viết sẽ hướng dẫn tổ chức, sắp xếp ảnh trên iPhone của bạn lên một tầm cao mới. Đây là từ Apple về cách tạo thư mục cho album của bạn. 

Cách tạo thư mục cho album

Khi bạn cần tạo một thư mục, bạn có thể tạo các album và trích dẫn nó để quản lý tốt hơn. 

Trong tab Album của Ảnh, hãy nhấn vào nút Thêm, trông giống như một dấu cộng, ở góc trên bên trái.

Cách tạo thư mục cho album ảnh trên Iphone, Ipad và máy Mac

Sau đó, chạm vào thư mục mới và đặt tên cho nó. Nhấn Lưu khi bạn hoàn tất và thư mục mới sẽ được thêm vào phần Album của tôi. 

Tiếp theo, chạm vào thư mục bạn vừa tạo, sau đó chạm vào chỉnh sửa ở góc trên bên phải. 

Nhấn vào nút thêm ở góc trên bên trái và nhấn Album mới. Album này sẽ được tạo bên trong thư mục bạn vừa tạo. 

Đặt tên cho nó và nhấn vào Lưu. Từ thư viện ảnh của bạn, bạn có thể chọn ảnh bạn muốn thêm vào album này. Nhấn vào Xong khi bạn đã sẵn sàng. 

Trên iPad và Mac, bạn có thể tạo album mới và cũng có thể kéo các album hiện có vào các thư mục trong thanh bên. 

Bạn cũng có thể lưu cùng một ảnh vào nhiều album và thư mục và mọi thứ sẽ đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị của bạn, khi đã bật iCloud Photos. Nhấn vào Xong khi bạn hoàn tất. 

Bạn sẽ thấy các album bạn đã tạo, cùng với một album có tên tất cả ảnh, bao gồm tất cả các ảnh bạn đã thêm vào thư mục này.