Cách xem kích thước, độ phân giải ảnh trên iPhone

 Mọi ảnh trên iPhone của bạn đều có độ phân giải được xác định bằng số pixel trong ảnh. Mỗi hình ảnh càng có nhiều pixel, thì ảnh có khả năng lưu trữ càng nhiều chi tiết. Nếu bạn đang chạy iOS 15 trở lên, đây là cách xem kích thước của hình ảnh (theo kích thước pixel) trong ứng dụng Ảnh trên iPhone của bạn

Xem kích thước ảnh và độ phân giải của ảnh trên Iphone

+ Đầu tiên, khởi chạy ứng dụng Ảnh. Trong chế độ xem hình thu nhỏ, hãy nhấn vào ảnh bạn muốn tìm độ phân giải.

+ Trong khi kiểm tra chi tiết ảnh, hãy vuốt lên trên ảnh hoặc nhấn vào nút “Thông tin”, trông giống như chữ “i” viết thường trong một vòng tròn.

Cách xem kích thước, độ phân giải ảnh trên iPhone
Ảnh: Howtogeek

Sau khi nhấn vào nút Thông tin, một hộp nhỏ sẽ xuất hiện ở phần dưới của màn hình bao gồm siêu dữ liệu ảnh. Bạn có thể thấy độ phân giải hình ảnh và kích thước hình ảnh trên dòng thứ hai, chẳng hạn như “12 MP” và “4032 x 3024”.

Trong trường hợp này, “12 MP” có nghĩa là 12 megapixel, số điểm ảnh gần đúng của hình ảnh và “4032 x 3024” có nghĩa là hình ảnh có chiều rộng 4032 pixel x chiều cao 3024 pixel.

Để đóng hộp thông tin, hãy nhấn lại vào nút Thông tin. Bạn có thể lặp lại điều này với bất kỳ hình ảnh nào khác trong thư viện ảnh mà bạn muốn tìm độ phân giải và kích thước pixel.