Google: Bản cập nhật đánh giá sản phẩm vào tháng 7 năm 2022

 Google xác nhận rằng bản cập nhật đánh giá sản phẩm vào tháng 7 năm 2022, bản cập nhật thứ tư trong một loạt các bản cập nhật nhắm mục tiêu đến các bài đánh giá chất lượng thấp, hiện đang được tung ra toàn cầu.

Bản cập nhật bắt đầu được tung ra từ ngày 27 tháng 7 và kết thúc trong vòng hai đến ba tuần.

Google đã đưa ra thông báo trên Twitter trong khi liên kết đến trang chính thức để cập nhật xếp hạng tìm kiếm.

Nhiều thay đổi thuật toán của Google đến mà không có cảnh báo trước, bao gồm tất cả các bản cập nhật đánh giá sản phẩm cho đến nay.

Tuy nhiên, đó không phải là một điều xấu. Với mỗi bản cập nhật thuật toán, bạn sẽ có cơ hội cải thiện thứ hạng, đặc biệt nếu bản cập nhật cuối cùng khiến bạn bị ảnh hưởng.

Dưới đây là những điều bạn cần biết về sự thay đổi thuật toán đánh giá sản phẩm vào tháng 7 năm 2022.

Điều gì đang thay đổi?

Bản cập nhật hôm nay là sự cải tiến thuật toán đánh giá sản phẩm của Google đã được giới thiệu vào tháng 3 năm 2021.

Thuật toán được thiết kế để thưởng cho các bài đánh giá chia sẻ nghiên cứu chuyên sâu hơn là nội dung mỏng

Không có hướng dẫn mới nào được bao gồm trong bản cập nhật của ngày 27 tháng  7. Các trang web đăng bài đánh giá sản phẩm được khuyến khích tiếp tục tập trung vào việc đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt của Google về nội dung chất lượng cao.

Tóm lại, Google muốn thấy rằng bạn đã thử nghiệm và thử nghiệm với sản phẩm mà bạn đang đánh giá trực tiếp.

Website của bạn sẽ bị ảnh hưởng?

Nếu bạn không xuất bản các bài đánh giá sản phẩm trên trang web của mình, thì bản cập nhật này sẽ không áp dụng cho bạn. Đây không phải là bản cập nhật cốt lõi ảnh hưởng đến tất cả các kết quả tìm kiếm.

Nếu bạn bán các sản phẩm mà khách hàng có thể đánh giá trên trang web của mình, thì nội dung cập nhật này vẫn không áp dụng cho bạn vì nội dung đó không được coi là giống như một bài viết đánh giá.

Bản cập nhật này áp dụng cho các trang web xuất bản các bài đánh giá sản phẩm dạng dài, chẳng hạn như các bài đánh giá trên các trang web như Wirecutter và CNET.

Nếu bạn nhận thấy thứ hạng cho các trang đánh giá sản phẩm dao động trong những tuần tới, có thể là do bản cập nhật đánh giá sản phẩm vào tháng 7 năm 2022.

Nếu bạn bị ảnh hưởng tiêu cực, cách tốt nhất để khôi phục là cải thiện chất lượng của các trang đánh giá sản phẩm của bạn bằng cách làm theo hướng dẫn của Google.