Hướng dẫn ghép nhiều video thành một trên iPhone

Bạn muốn ghép nhiều video thành một trên Iphone ? Nếu có, bạn có thể sử dụng ứng dụng iMovie miễn phí để ghép video cũng như chỉnh sửa video của mình. Đây là cách thực hiện.

Cách ghép nhiều video thành một trên iPhone

Nếu bạn chưa cài đặt iMovie trên iPhone của mình, hãy khởi chạy App Store, tìm kiếm “iMovie” và cài đặt ứng dụng trên thiết bị của bạn. Apple cung cấp nó miễn phí.

Tiếp theo, khởi chạy ứng dụng iMovie mới được cài đặt và nhấn vào “Tạo dự án”.

Hướng dẫn ghép nhiều video thành một trên iPhone
Ảnh: Howtogeek

Trong menu “Dự án mới”, hãy chọn “Phim”. Điều này tạo ra một dự án phim mới trong ứng dụng.

Bạn sẽ thấy nội dung đa phương tiện trên iPhone của mình. Tại đây, chọn Video> Tất cả để truy cập tất cả các video trên iPhone của bạn.

Trên trang video, hãy nhấn vào video đầu tiên bạn muốn sử dụng. Sau đó, trong các biểu tượng mở ra, hãy chọn biểu tượng dấu kiểm. Điều này sẽ thêm video vào lựa chọn của bạn. Tương tự, hãy nhấn vào video thứ hai mà bạn muốn ghép. Sau đó nhấn vào biểu tượng dấu kiểm. Lặp lại bước này cho mỗi video bạn muốn kết hợp.

Khi bạn chọn xong video, hãy nhấn vào “Tạo phim” ở cuối màn hình.

Bạn sẽ thấy dòng thời gian của iMovie với tất cả các video của bạn được tải trên đó. Cuộn dòng thời gian sang bên trái để truy cập tất cả các video của bạn.

Tại thời điểm này, nếu bạn muốn sắp xếp lại thứ tự các video của mình, hãy kéo và thả video vào vị trí bạn muốn. Tương tự, để thêm hiệu ứng chuyển tiếp, hãy chọn biểu tượng chuyển tiếp giữa hai video rồi chọn hiệu ứng mong muốn.

Khi bạn hoàn tất, ở góc trên cùng bên trái, hãy chọn “Hoàn tất”.

Bạn hiện đang ở trang tổng quan về dự án của iMovie. Ở cuối trang này, hãy nhấn vào biểu tượng chia sẻ (trông giống như một mũi tên hướng lên trên từ một hộp).

Menu chia sẻ của iMovie sẽ mở ra. Tại đây, hãy chọn cách bạn muốn lưu tệp video đã hợp nhất của mình. Nếu bạn muốn xuất tệp của mình sang video, hãy chọn “Lưu video”.

Bạn sẽ được yêu cầu chọn độ phân giải cho video của mình. Nhấn vào một độ phân giải trên danh sách.

Lưu ý: Hãy nhớ rằng độ phân giải (chất lượng) càng cao thì kích thước tệp video sẽ càng lớn.

iMovie sẽ bắt đầu xuất tệp video đã hợp nhất của bạn. Khi điều đó hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận trên màn hình của mình. Nhấn “OK” để đóng thông báo này.

Nếu bạn đã chọn tùy chọn “Lưu video”, video đã hợp nhất của bạn giờ sẽ có sẵn trong ứng dụng Ảnh trên iPhone của bạn. Và đó là cách bạn ghép tất cả các video yêu thích của mình lại trong một tệp duy nhất.