Hướng dẫn tham gia tập huấn SGK lớp 3, 7, 10 năm học 2022 2023

 Bài viết này sẽ hướng dẫn cách kết nối để tập huấn SGK lớp 3, 7, 10 trong năm học 2022 2023 trên website taphuan.nxbgd.vn.

Bước 1: Tải và cài đặt Zoom

Nếu chưa đặt Zoom trên điện thoại hay máy tính, các bạn có thể tải Zoom tại:

Máy tínhhttps://zoom.us/download

Androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

Iphonehttps://apps.apple.com/us/app/id546505307

Bước 2: Đăng nhập tại website taphuan.nxbgd.vn.

Trên điện thoại, máy tính có cài đặt Zoom truy cập website https://taphuan.nxbgd.vn/. Sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng nhập vào website.

Sau khi đăng nhập thành công, nhấn vào "Lịch trình của tôi'. Tại đây sẽ có danh sách các buổi tập huấn, thời gian để tập huấn.

Bước 3: Tham gia khóa tập huấn

Để tham gia khóa tập huấn, các bạn chọn khóa tập huấn muốn tham gia nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm nằm cạnh nhau và chọn 'Tham gia'

Hướng dẫn tham gia tập huấn SGK lớp 3, 7, 10 năm học 2022 2023

Lúc này một trang tab khác sẽ tự động bật ra, sau đó nhấn vào "Khởi chạy cuộc họp' để tham gia khóa tập huấn. Và khi đó máy tính hay điện thoại sẽ tự động mở phần mềm zoom mà bạn đã cài đặt trước.