Phong cách chiến đấu Dragon Claw

Dragon Claw là Phong cách chiến đấu thứ tư được giới thiệu trong số 5 Phong cách hiện có trong trò chơi. Nó có thể được mua với giá 1.250.000 Beli thông qua một NPC có tên là Dragon Claw MasterCarcer, trên đỉnh một trong những tảng đá lớn ở Biển Hai.

Phong cách chiến đấu Dragon Claw
Ảnh: gameskeys

Z: Vuốt rồng (0)

Thủ thế bằng cả hai tay sau đó bắn ra một luồng lửa hình nón, và có hiệu ứng tiếng rồng gầm khi sử dụng. Đòn tấn công này gây sát thương khá nhưng khó trúng do phạm vi nhỏ và khi trúng đòn có thể phản đòn bằng Kenbunshoku Haki. Nó có thời gian làm mới là 5 giây. Đòn tấn công này gây ra 6.987 sát thương nếu không có Haki và 7.550 sát thương với Haki.

X: Hơi thở của rồng (250)

Người dùng giơ 1 tay lên không rồi đập xuống đất tạo ra 2 phân than, phân thân thứ hai lớn hơn người đầu tiên một chút, để lại dấu ấn trên mặt đất trong một thời gian ngắn. nó có một AoE tốt, và đẩy lùi bất cứ thứ gì một chút. Quá trình làm mới là 10 giây và bắt đầu sau khi nhấn nút. Mỗi đợt gây 6.237 sát thương nếu không có Haki và 7.362 sát thương với Haki.

C: Dragon Rush (500)

Người chơi  nhanh chóng đấm 30 lần khi lửa phát ra từ các cú đấm của người dùng. Đòn tấn công tương tự như Dragon Claw, nhưng với phạm vi ngắn hơn. Nếu bạn có thể đến đủ gần thì động tác này là một đòn tuyệt vời vì cú đấm đủ nhanh. Thời gian làm mới là 15 giây và bắt đầu sau khi cuộc tấn công kết thúc. Mỗi đòn đánh gây ra 301 sát thương nếu không có Haki và 376 sát thương với Haki và tổng cộng lần lượt là 9.030 sát thương11.280 sát thương.

V: Bão rồng (800)

Người chơi sử dụng cả hai tay lên không sau đó đập xuống đất và đánh 7 lần, để lại dấu vết trên mặt đất trong một thời gian ngắn. Đòn tấn công này rất giống với Dragon Breath và có AoE tương tự như người tạo ra đầu tiên. Thời gian làm mới của đòn đánh này là 20 giây và bắt đầu sau khi đòn đánh hoàn thành. Mỗi đòn đánh gây 1.712 sát thương nếu không có Haki và 2.462 sát thương với Haki và tổng cộng là 11.984 sát thương và 17.234 sát thương. Tổng thiệt hại: 48.036.