Facebook bi lỗi và hiện thông tin fanpage lên news feed

 Hôm nay có thể các bạn sẽ thấy trên tường Facebook của mình,xuất hiện rất nhiều nội dung từ những Fanpage của người nổi tiếng mà mình đang theo dõi, xuất hiện rất nhiều thông tin từ người dùng khác viết lên trang của những người nổi tiếng này.

Bình thường, khi bạn viết nội dung lên các trang người nổi tiếng thì bài viết của bạn sẽ bị ẩn và không hiện lên news Feed của người khác. Nhưng không biết vì lý do gì mà ngày 24/8/2022 khi bạn viết lên tường thì bài viết của bạn vẫn xuất hiện lên tường Facebook của người khác. 

Đây là lỗi và Facebook chắc chắn sẽ sửa trong tương lai gần, nhưng trong thời gian này nếu bạn muốn tạo bài viết trên trang người nổi tiếng và hiện lên tường nhà của người khác, các bạn có thể làm như sau.

Truy cập vào trang mà bạn muốn, nhấn vào tab 'mentions ví dụ https://www.facebook.com/TaylorSwift/mentions

Viết bất cứ gì bạn muốn và nhấn đăng là được.

Cách đăng bài viết lên tường trang Fanpage người nổi tiếng

Lưu ý, đây chỉ là lỗi từ Facebook và có thể fix bất cứ lúc nào. Và các bạn cũng không nên spam quá nhiều gây ảnh hưởng đến người khác