Cách điều chỉnh thông tin cá nhân trên Vnedu Giáo Viên

 Bài viết này sẽ hướng dẫn thầy cô tự thay đổi thông tin cá nhân của mình trên quản trị Vnedu Giáo Viên, giúp giáo viên có thể điều chỉnh lại thông tin của mình khi bi sai sót hay thiếu thông tin.

Cách điều chỉnh lại thông tin trên Vnedu

Đầu tiên, truy cập website dành cho giáo viên tại đây;

Tiếp theo, sử dụng tên tài khoản và mật khẩu trường đã cấp để truy cập vào phần quản trị website. Khi đã đăng nhập nhấn vào tên của mình trên thanh menu góc trên bên phải, chọn 'Quản lý thông tin trường học'

Tại trang chủ Vnedu giáo viên, chọn 'Nhân sự giáo viên' tại bên menu gó trái website sẽ hiện tên tất cả danh sách giáo viên.

Thầy, cô tìm tên của mình bằng cách kéo để tìm hay gõ tên vào ô tìm kiếm bên trên của website.

Cách điều chỉnh thông tin cá nhân trên Vnedu Giáo Viên

Nhấp vào tên của mình, và thay đổi tất cả thông tin mà mình muốn sau đó nhấn vào 'lưu". Nếu hiện thông báo 'Không có quyền lưu', thầy cô liên hệ với admin trường để cấp quyền.