Cách tạo lớp học và thêm danh sách học sinh trên Vnedu

 Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo lớp học và thêm học sinh vào lớp học trên quản trị Vnedu, giúp giáo viên có thế tự tạo lớp học mới và thêm danh sách học sinh vào lớp học vừa tạo.

Cách tạo lớp học trên Vnedu

Trên trang chủ quản trị Vnedu, nhấn vào menu 'Quản lý lớp học'

Sau đó nhấn vào icon thêm

Chọn năm học, khối học, đặt tên cho lớp học. 

Tiếp theo chọn GVCN cho lớp học đó và kiểu lớp học.

Chọn tiếp hình thức và số buổi học trên tuần của lớp.

Bên mục 'Thông tin chi tiết', thầy cô lựa chọn những thông tin phù hợp theo lớp học của mình và nhấn vào 'Cập Nhật'.

Menu tạo lớp học mới trên quản trị Vnedu

Cách thêm danh sách học sinh vào lớp học 

Tại menu Quản lý lớp học, chọn lớp học muốn thêm học sinh và nhấn vào menu 'Học sinh'.

Ở menu 'Danh sách học sinh', tải về file mẫu excel từ menu 'Nhập/xuất' và chọn mẫu 1.

Nhập danh sách học sinh tại file excel vừa tải về, lưu lại khi đã nhập xong danh sách học sinh.

Vào lại Vnedu, tại 'Nhập/xuất' chọn 'Nhập từ excel' và tải file danh sách học sinh lên.

Chú ý nhập đúng định dạng theo hướng dẫn để không bi báo lỗi khi tải file danh sách học sinh lên hệ thống Vnedu.

Nếu thêm một học sinh khác bất kỳ, trên giao diện quản lý chọn menu 'Thêm' và nhập thông tin học sinh cần thêm.

Ảnh thêm thông tin học sinh trên quản trị Vnedu

Hoặc có thể xóa hay sửa thông tin một học sinh bất kỳ bằng cách nhấn vào học sinh đó và chọn thông tin mình muốn.

Chúc thầy cô thành công.