Hướng dẫn điểm danh học sinh trên VnEdu Giáo Viên

 Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thầy cô thực hiện điểm danh học sinh trên quản trị Vnedu giáo viên. Giúp giáo viên có thể điểm danh học sinh hàng ngày trên quản trị vnedu dành cho giáo viên.

VnEdu Giáo Viên chức năng điểm danh

Sau khi đăng nhập vào quản trị vnedu giáo viên, tại trang chủ chọn mục 'điểm danh'. Tiếp theo là chọn khối, lớp và tháng mà mình cẩn điểm danh.

Tại bảng thông tin này, thầy cô có thể thực hiện điểm danh học sinh theo từng ngày. Bên dưới website có hướng dẫn chi tiết cách nhập điểm danh cho học sinh. Thầy cô có thể xem và làm theo là được.

Riêng với học sinh cấp 2 và 3 sẽ có thêm tiết và bên dưới cũng sẽ có hướng dẫn chi tiết để thực hiện. 

Sau khi đã nhập xong thông tin, thầy cô nhấn vào menu 'lưu' ở góc phải của website là được.

Để xem thống kê lại học sinh đã nghỉ trong tháng, thầy cô nhấn vào menu 'Thống kê" nằm bên phải của 'Nhập/xuất' để xem lại.