Vnedu Giáo Viên: cách nhập điểm cho học sinh cấp THCS, THPT 2022 2023

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhập điểm cho học sinh cấp THCS, THPT trên website Vnedu . Giúp giáo viên có thể nhập điểm học sinh, thay đổi hay lưu trữ file.

Cách nhập điểm cho học sinh cấp THCS, THPT

Sau khi đăng nhập vào quản trị vnEdu giáo viên, tại trang chủ chọn menu 'Sổ điểm'. Tại đây sẽ hiển thị danh sách tất cả các học sinh, lớp và tên của giáo viên chủ nhiệm.

Thầy, cô có thể chọn khối và lớp mà mình dạy để nhập điểm. Có thể nhập điểm trực tiếp trên màn hình, cột điểm trung bình môn sẽ tự động được tính khi nhập các điểm khác, khi đã hoàn thành nhấn 'Lưu' để lưu lại thông tin.

nhập điểm cho học sinh cấp THCS, THPT trên quản trị vnedu giáo viên 2022 2023

Ngoài ra, còn có chức năng xuất ra excel để thầy cô có thể nhập trên excel hay cần lưu lại thông tin. 

Để xuất file excel, nhấn vào menu 'Nhập/xuất' ở góc phải và chọn xuất sổ theo dõi và đánh giá học sinh hoặc xuất môn tôi dạy.

Khi nhấn tải về sẽ có một ô thông tin hiện lên, nếu chọn 'chỉ xuất mẫu..' thì file tải về sẽ là file trắng không có thông tin, nếu không chọn thì file tải về sẽ có những thông tin mà mình đã nhập.

Với file sổ theo dõi và đánh giá học sinh đã được định dạng sẵn nên chỉ cần in ra mà không cần điều chỉnh gì thêm, tại file này sẽ có sẵn các lớp mà thầy cô phụ trách dạy và có thể mở từng lớp để nhập điểm của học sinh theo học kỳ.

Với file  xuất môn tôi dạy sẽ không có bìa mà chỉ có danh sách học sinh theo từng lớp.

Sau khi đã nhập xong file excel, thầy cô mở lại vnedu giáo viên và chọn 'Nhập điểm từ excel' và chọn file vừa làm xong.

Nhập điểm từ excel lên vnedu giáo viên

Khi tải lên sẽ xuất hiện các ô màu vàng, đây là  những ô có thay đổi thông tin với file dữ liệu bạn đầu. 

Thầy cô kiểm tra thông tin lại một lần nữa, sau đó nhấn lưu để hoàn thành nhập điểm cho học sinh.