Cách tải giáo án lên Vnedu giáo viên

 Bài viết này sẽ hướng dẫn cách giáo viên có thể tải giáo án lên website VNedu Giáo Viên, giúp giáo viên có thể tải và sử dụng giáo án của mình trên Vnedu.

Hướng dẫn tải giáo án lên phần mềm Vnedu giáo viên.

Tại trang chủ giao diện vnedu giáo viên, chọn menu > các phần mềm tiện ích > hồ sơ, sổ sách điện tử > Hồ sơ giáo dục.

Tại Hồ sơ giáo dục chọn 'kế hoạch bài dạy của giáo viên', chọn tổ mà giáo viên phụ trách sau đó chọn tên của giáo viên.

Để thêm, sửa hay xóa thư mục giáo viên chọn thư mục để sửa hay xóa và nhấn vào menu ở trên để tạo mới thư mục.

Để tạo giáo án trong thư mục, giáo viên nhấn vào thư mục mình muốn tạo và nhấn vào menu 'Thêm'

Đặt tên và giáo án tại 'Tên file', tại mục 'File' nhấn vào 'Browser' chọn đường dẫn tới nơi chứa giáo án của mình.

Cách tải giáo án lên vnedu giáo viên

Khi đã xong nhấn vào 'Xác nhận'

Cũng giáo như thư mục, với giáo án giáo viên có thể chọn giáo án để xóa, sửa hay thêm mới rất dễ dàng bằng các menu nằm hàng trên của website.