Cách tạo tài khoản, mật khẩu cho PHHS để sử dụng app Vnedu Connect

 Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo tài khoản, mật khẩu cho phụ huynh, học sinh để sử dựng được app slldt Vnedu Connect. Giúp PHHS có thể tra cứu điểm của học sinh và nhận thông báo từ nhà trường.

Cách tạo tài khoản cho phụ huynh, học sinh để sử dụng app Vnedu Connect

Sau khi đăng nhập vào quản trị Vnedu giáo viên, thầy cô chọn 'Tài khoản học sinh, phụ huynh'

Tại đây thầy, cô có thể tạo tài khoản bằng số điện thoại phụ huynh đăng ký hay sử dụng mã số học sinh vnedu.

Thầy cô có thể lựa chọn cách thức phù hợp với mình, ví dụ khi tạo tài khoản bằng mã vnedu thì chọn 'tạo tài khoản bằng mã vnedu', tại đây sẽ có danh sách học sinh theo từng lớp đã được cập nhật.

Để tạo tài khoản hàng loạt, thầy cô nhấn vào ô 'STT' để chọn tất cả hay nhấn những học sinh mà mình muốn, sao đó nhấn vào menu 'cấp tài khoản tự động' để tạo tài khoản và mật khẩu cho tài khoản.

Những mật khẩu này phụ huynh hay học sinh có thể đổi sau khi đã nhận được tài khoản.

Nhấn vào xuất excel để tải về máy danh sách tài khoản và mật khẩu đã được tạo.