Hướng dẫn điểm danh học sinh trên Vnedu Teacher

 Giáo viên có thể sử dụng ứng dụng Vnedu Teacher để điểm danh học sinh hàng ngay rất dễ dàng ngay trên app. Chỉ cần tải và đăng nhập vào ứng dụng để điểm danh học sinh.

Cách điểm danh học sinh trên Vnedu Teacher

Tải Vnedu Teacher cho Android hay IOS nếu chưa có.;

Sử dụng tài khoản giáo viên để đăng nhập vào ứng dụng;

Tại trang chủ ứng dụng, chọn vào điểm danh ở góc dưới của ứng dụng

Lúc này ứng dụng sẽ yêu cầu nhập mật khẩu 4 số, nhập mật khẩu mới và nhập lại 1 lần nữa để thiết lập;

Tại mục điểm danh, chọn lớp và ngày học để điểm danh

Trong danh sách lớp chọn học sinh để điểm danh theo hướng dẫn, sao khi điểm danh nhấn vào 'Xong'

điểm danh học sinh trên Vnedu Teacher

Như vậy là hoàn thành cách thực hiện điểm danh hàng ngày cho giáo viên trên ứng dụng Vnedu teacher.