Hướng dẫn vay vốn sinh viên 2023

 Chính sách hỗ trợ vay vốn sinh viên, là một trong những chính sách mà chính phủ đưa ra để hỗ trợ cho sinh viên vay vốn. Với lãi suất thấp, giúp sinh viên có thể trang phải chi phí học tập và sinh hoạt của mình trong những năm học đại học cao đẵng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn thủ tục để vay vốn sinh viên năm học 2022 2023.

Đối tượng, điều kiện vay vốn sinh viên năm học 2022 2023

Theo quyết định số : 157/2007/QĐ-TTg Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên được áp dụng để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trường bao gồm: tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi lại.

Tham khảo chi tiết quyết định số : 157/2007/QĐ-TTg tại đây

Mức tiền và lãi suất hỗ trợ vay vốn sinh viên

Số tiền hỗ trợ vay vốn sinh viên

Theo khoản 2 Điều 1 Quyết định 05/2022/QĐ-TTg, mức tiền hỗ trợ vay vốn sinh viên tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/sinh viên 

Mức vay vốn sinh viên năm 2022 2023 tối đa 4000000/tháng/sinh viên
Mức vay vốn sinh viên năm 2022 2023 tối đa 4000000/tháng/sinh viên

Khi đó, ngân hàng Chính sách xã hội quy định mức cho vay cụ thể đối với  sinh viên căn cứ vào mức thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo vùng nhưng không vượt quá mức tiền hỗ trợ vay vốn sinh viên trên.

Tải chị tiết Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg tại đây

Lãi suất khi vay vốn sinh viên

Mức lãi suất hỗ trợ vay vốn sinh viên được quy định tại Điều 7 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và khoản 2 Điều 1 Quyết định 853/2011/QĐ-TTg như sau:

- Lãi suất cho vay ưu đãi đối với sinh viên là 0,65%/tháng

- Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay

Cách vay vốn sinh viên năm học 2022 2023

Đầu tiên, sinh viên cần làm thủ tục nhập học tại trường đại học và cao đẳng và mình đã đăng ký. Sau đó sinh viên cần liên hệ với nhà trường để xin giấy 'Xác nhận học sinh, sinh viên'.

Sinh viên dùng giấy này để đăng ký vay vốn sinh viên, tùy vào mỗi trường mà có cách cấp giấy sinh viên khác nhau. Sinh viên nên hỏi trực tiếp tại trường để biết hướng dẫn chính xác nhất.

Sau khi đã có giấy xác nhận sinh viên đang theo học tại trường, sinh viên sẽ gửi giấy này về gia đình để được làm thủ tục xin vay vốn sinh viên năm học 2022 2023.

Chúc các bạn thành công.