Cách đổi tên người dùng Cho kênh YouTube

 Trong tương lại gần, Youtube sẽ cho phép bạn thay đổi tên người dùng giúp bạn có thể kênh Youtube của bạn có thể dễ dàng được tìm thấy hơn. Việc này cũng hữu ích khi bạn muốn thay đổi tên người dùng trên kênh của mình.

Cách đổi tên người dùng Cho kênh YouTube

Tên người dùng trên YouTube là gì?

Tên người dùng trên YouTube là một cách mới giúp người khác có thể tìm thấy và kết nối với bạn. Không giống như tên kênh, từng nhà sáng tạo có tên người dùng khác nhau. Tên người dùng giúp bạn dễ dàng xây dựng sự hiện diện độc đáo trên YouTube.

Tên người dùng & URL kênh

Tên người dùng mới cũng sẽ hiển thị trong URL kênh của bạn. Và có thể nói, URL mà bạn cá nhân hoá sẽ chính là tên người dùng của bạn. Bạn có thể sử dụng tên người dùng để chia sẻ với mọi người đến kênh của bạn khi họ không có mặt trên YouTube.

Ví dụ: nếu tên người dùng của bạn là @abcd123, thì URL kênh của bạn sẽ là https://youtube.com/@abcd123

Tên người dùng sẽ xuất hiện ở đâu?

• Thẻ Shorts

• Trang kết quả tìm kiếm

• Bình luận và lượt đề cập

Ngoài ra, tên người dùng của bạn sẽ bắt đầu xuất hiện cùng tên kênh của bạn ở một số nơi, chẳng hạn như trang kênh. Trong tương lai, bạn có thể sẽ thấy tên người dùng của mình xuất hiện ở nhiều nơi hơn trên YouTube. Tìm hiểu thêm về tên người dùng.

Làm cách nào để chọn tên người dùng cho mình?

Khi nhận được thông báo trong YouTube Studio, thì bạn có thể chọn tên người dùng cho mình. Chúng tôi đang từng bước triển khai tính năng tên người dùng cho tất cả các kênh trong vài tuần tới.

Đối với hầu hết các kênh, URL được cá nhân hoá trên YouTube (nếu có) sẽ tự động trở thành tên người dùng của kênh. Dù bạn có URL được cá nhân hoá hay không thì bạn vẫn có thể thay đổi hoặc chọn tên người dùng khi được thông báo. Tìm hiểu thêm về tên người dùng.

Các bạn có thể truy cập https://www.youtube.com/handle để xem mình đã có thể được chọn tên người dùng mới hay chưa

Vì sao không chọn được tên người dùng mình muốn?

Tên người dùng có thể không chọn được vì một số lý do. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do một kênh khác đã chọn tên đó hoặc do tên đó không tuân thủ nguyên tắc của chúng tôi về việc chọn tên người dùng. Bạn có thể chọn một trong những tên người dùng do YouTube tự động tạo hoặc chọn một tên khác có sẵn. Tìm hiểu thêm về tên người dùng.