Cách xem album Ẩn bị khóa trên iPhone

 Khi bạn ẩn ảnh và video, chúng sẽ di chuyển vào album Ẩn, vì vậy chúng không xuất hiện trong Thư viện của bạn, trong các album khác hoặc trong tiện ích Ảnh trên Màn hình chính của bạn. Trên iOS 14 trở lên, bạn có thể tắt Album ẩn để các ảnh được ẩn hoàn toàn. Và trong iOS 16, iPadOS 16.1 và macOS Ventura trở lên, album Ẩn của bạn bị khóa theo mặc định.

Cách xem album Ẩn bị khóa trên iPhone
Ảnh: Apple

Cách ẩn ảnh trên iPhone hoặc iPad

 • Mở Ảnh.
 • Chọn ảnh hoặc video mà bạn muốn ẩn.
 • Chạm vào nút Thêm , sau đó chạm vào Ẩn.
 • Xác nhận rằng bạn muốn ẩn ảnh hoặc video.
 • Bỏ ẩn ảnh trên iPhone hoặc iPad
 • Mở Ảnh và nhấn vào tab Album. Trên iPad, trước tiên, bạn có thể cần nhấn vào biểu tượng thanh bên ở góc trên bên trái để xem album của mình.
 • Cuộn xuống và nhấn Ẩn dưới Tiện ích.
 • Sử dụng Face ID hoặc Touch ID để mở khóa album Ẩn của bạn.
 • Nhấn vào ảnh hoặc video mà bạn muốn bỏ ẩn.
 • Nhấn vào nút Thêm rồi nhấn Bỏ ẩn.

Tìm album ẩn

 • Mở ứng dụng Ảnh.
 • Nhấn vào tab Album.
 • Cuộn xuống và tìm album Ẩn bên dưới Tiện ích. Trên iPad, trước tiên, bạn có thể cần nhấn vào biểu tượng thanh bên ở góc trên bên trái để xem album của mình.
 • Để tắt album Ẩn:
 • Đi tới Cài đặt và chạm vào Ảnh.
 • Cuộn xuống và tắt Album ẩn.

Trên iPhone hoặc iPad, album Ẩn được bật và hiển thị theo mặc định. Khi bạn tắt Album ẩn, mọi ảnh hoặc video bạn đã ẩn sẽ không hiển thị trong ứng dụng Ảnh.

Cách ẩn ảnh trên máy Mac

 • Mở Ảnh.
 • Chọn ảnh hoặc video mà bạn muốn ẩn.
 • Giữ Control khi bấm vào ảnh, sau đó chọn Ẩn ảnh. Bạn cũng có thể ẩn ảnh khỏi thanh menu khi chọn Hình ảnh > Ẩn ảnh. Hoặc bạn có thể nhấn Command-L để ẩn ảnh.
 • Xác nhận rằng bạn muốn ẩn ảnh hoặc video.
 • Nếu bạn sử dụng Ảnh iCloud, ảnh mà bạn ẩn trên một thiết bị cũng sẽ bị ẩn trên các thiết bị khác của bạn.

Bỏ ẩn ảnh trên Mac

 • Mở Ảnh.
 • Trong thanh menu, chọn Xem > Hiển thị Album ảnh ẩn.
 • Trong thanh bên, chọn Ẩn.
 • Sử dụng Touch ID hoặc mật khẩu đăng nhập của bạn để mở khóa album Ẩn của bạn.
 • Chọn ảnh hoặc video bạn muốn bỏ ẩn.
 • Giữ Control khi bấm vào ảnh, sau đó chọn Bỏ ẩn Ảnh. Bạn cũng có thể chọn Hình ảnh > Bỏ ẩn Ảnh từ thanh menu hoặc nhấn Command-L.

Tìm album ẩn trên máy Mac

 • Mở Ảnh.
 • Chọn Xem > Hiển thị Anbom Ảnh ẩn.

Album Ẩn bị tắt theo mặc định trên máy Mac. Khi album Ẩn được bật, bạn có thể xem album của mình trong thanh bên dưới Ảnh.