Cách xem và chia sẻ mật khẩu Wi-Fi trên IOS 16

 Từ phiên bản ios 16. 1 trở lên mọi người có thể sử dụng Face ID để xe lại pass wifi đã lưu trên Iphone rất dễ dàng theo hướng dẫn bên dưới.

Xem lại mật khẩu Wi-Fi bằng Face ID hoặc Touch ID trong Cài đặt

+ Trong ứng dụng Cài đặt, chạm vào Wi-Fi.

+ Tìm mạng Wi-Fi mà bạn muốn xem mật khẩu, sau đó chạm vào nút Thông tin.

+ Nhấn vào mật khẩu ẩn.

+ Sử dụng Face ID hoặc Touch ID để mở khóa và tiết lộ mật khẩu.

Để xem mật khẩu Wi-Fi đã lưu, bạn phải sử dụng Face ID hoặc Touch ID. Bạn chỉ có thể xem và sao chép mật khẩu đã lưu nếu trước đó bạn đã kết nối thành công với mạng Wi-Fi đó.

Cách chia sẻ mật khẩu Wi-Fi của bạn từ iPhone, iPad hoặc iPod touch

Trước khi bắt đầu, đảm bảo cả hai thiết bị đều có phiên bản iOS hoặc iPadOS mới nhất hoặc macOS High Sierra trở lên.

Trên cả hai thiết bị, hãy bật Wi-Fi và Bluetooth. Nếu một trong hai thiết bị đã bật điểm truy cập cá nhân, hãy tắt nó đi.

Đăng nhập vào iCloud bằng ID Apple của bạn. Sau đó, đảm bảo rằng địa chỉ email bạn sử dụng cho ID Apple của mình được lưu trong Danh bạ của người khác. Và đảm bảo rằng bạn đã lưu địa chỉ email của họ trong Danh bạ của mình.

Cách xem và chia sẻ mật khẩu Wi-Fi trên IOS 16

  • Giữ thiết bị của người khác ở gần, trong phạm vi Bluetooth và Wi-Fi.
  • Đảm bảo rằng thiết bị của bạn (thiết bị chia sẻ mật khẩu) được mở khóa và kết nối với mạng Wi-Fi.
  • Chọn mạng Wi-Fi trên thiết bị bạn muốn kết nối.
  • Trên thiết bị của bạn, chạm vào Chia sẻ mật khẩu, sau đó chạm vào Xong.