DM (Direct Message) là gì?

 Bạn đã bao giờ nghe thuật ngữ “DM” được sử dụng trong một cuộc trò chuyện về mạng xã hội, trong tin nhắn văn bản hoặc trên các diễn đàn thảo luận và tự hỏi DM có nghĩa là gì hoặc nó là viết tắt của từ gì?

DM (Direct Message) là gì?

Tin nhắn trực tiếp (Direct Message)

DM là viết tắt của “Direct Message”. Tin nhắn trực tiếp là giao tiếp riêng tư, thường chỉ giữa hai người. Theo cách đó, chúng khác với các phương tiện giao tiếp khác trên mạng xã hội, chẳng hạn như nhận xét, cập nhật trạng thái hoặc trò chuyện nhóm.

Bạn có thể thấy thuật ngữ này được sử dụng trong cuộc trò chuyện công khai trên Facebook hoặc một trang web công khai khác khi cần thêm quyền riêng tư, chẳng hạn như “gửi tin nhắn trực tiếp cho tôi”. Nó cũng có thể được sử dụng để nói với mọi người rằng bạn đang chấp nhận tin nhắn riêng tư, chẳng hạn như “sliding into DMs”.

Một ví dụ nổi tiếng khác là “trượt vào tin nhắn trực tiếp của tôi”. Điều này thường đề cập đến một tin nhắn riêng tư không được yêu cầu với âm hưởng lãng mạn hoặc tình dục. Hầu hết thời gian, người “trượt vào DM” là một người lạ đối với người nhận.

Ngày nay, thuật ngữ DM được sử dụng để mô tả các tin nhắn riêng tư trên hầu hết các nền tảng mạng xã hội, từ Instagram đến TikTok, bất kể trang web thực sự gọi chúng là gì. Một số đã cố đổi tên các tin nhắn riêng tư, bao gồm cả Twitch. Chính thức, các tin nhắn riêng tư trên Twitch được gọi là Whispers, mặc dù chúng vẫn thường được cả người tạo nội dung và khán giả phát trực tuyến gọi là DM.

Lịch sử của DM

Việc sử dụng thuật ngữ DM thay vì các thuật ngữ cũ hơn như IM (Tin nhắn tức thì) hoặc PM (Tin nhắn riêng tư) đã trở nên phổ biến nhờ Twitter.

Tên chính thức cho các tin nhắn riêng tư trên Twitter đã và vẫn là tin nhắn trực tiếp. Người dùng Twitter đã nhanh chóng bắt đầu rút ngắn “Tin nhắn trực tiếp” thành “DM” để tránh vi phạm giới hạn ký tự của Twitter đối với các tweet. Trên Facebook, DM thường được gọi là tin nhắn hoặc trò chuyện trước khi việc sử dụng DM lan rộng trên Internet.

Định nghĩa đầu tiên về DM liên quan đến nhắn tin đã được thêm vào kinh thánh về tiếng lóng hiện đại, Urban Dictionary, từ năm 2008. Twitter chỉ mới ra mắt vào năm 2006, vì vậy thuật ngữ này không mất nhiều thời gian để thấm vào từ vựng. của người dùng mạng xã hội.

DM trước Twitter

Có một vài cách sử dụng thay thế cho DM đã tồn tại lâu hơn rất nhiều so với Twitter hoặc tin nhắn trực tiếp. Hầu hết là khá thích hợp và không đề cập đến nhắn tin hoặc giao tiếp. Một số cách sử dụng được biết đến nhiều hơn bao gồm:

Dungeon Master: Trong các trò chơi như Advanced Dungeons and Dragons (AD&D), DM có thể là viết tắt của Dungeon Master, người tổ chức trò chơi.

Tiến sĩ Martens: Những đôi bốt do thương hiệu giày nổi tiếng sản xuất cũng thường được gọi là DM, như trong "Hãy xem đôi DM màu đỏ oxblood mới của tôi."

Có một số ý nghĩa khác có thể có đối với thuật ngữ DM, nhưng không có nghĩa nào đạt được mức sử dụng rộng rãi giống như đối với nhắn tin trực tiếp. Nếu bạn nghe DM được sử dụng trong một cuộc trò chuyện liên quan đến bất kỳ điều gì trực tuyến, kỹ thuật số hoặc xã hội, thì đó sẽ đề cập đến tin nhắn riêng tư.